Deset praktičnih savjeta za uspjeh u životu

Uspjeh u životu najčešće podrazumijeva uspjeh u poslu i u odnosu i komunikaciji sa drugim ljudima. Postizanje uspjeha u životu nije lahko. U ovome članku navest ćemo deset savjeta nadajući se da će vam oni pomoći u vašem budućem životu nakon što završite školu ili falkultet.

●  Pokušaj da razumiješ sam sebe. Pojedinac može da bolje razumije sam sebe putem upoznavanja svojih jačih i slabijih strana, kako bi mogao razvijati jače strane, a osloboditi se slabijih. On, također, može bolje razumjeti sam sebe kroz probleme na koje nailazi u svom životu, s tim da ne optužuje druge za stvaranje tih problema i nedaća, već da kontrolira sam sebe, jer je moguće da se uzrok tih problema krije u njegovom ponašanju.

Razumijevanje samog sebe podrazumijeva da čovjek upozna svoje stvarne mogućnosti i sposobnosti, tako da se ne obavezuje iznad svojih mogućnosti, nego da sebi postavi realne ciljeve koje može ostavariti.

●  Navikavaj se na sistematsko razmišljanje. Sistematsko razmišljanje je jedno od najvažnijih oružja pomoću kojeg se pojedinac suočava sa različitim životnim situacijama. Bez obzira na to koliko on sakupio informacija, pročitao knjiga, to mu neće koristiti u suočavanju sa životom u onoj mjeri koliko će mu koristiti da se okiti načinom sistematskog razmišljanja koji će mu pomoći da otkrije uzroke problema i nađe odgovarajuća rješenja za njih.

●  Suoči se sa životom radosno i s optimizmom. Optimizam potiče čovjeka na napredovanje i olakšava mu poteškoće na koje nailazi. Osoba koja želi uspjeh u životu mora na život gledati sa osmjehom i srećom na licu, pristupiti poslu očekujući samo najbolje, i ne zatvarati svoje srce i oči pred mnogim lijepim stranama života. Sve dok čovjek na život bude gledao optimistički, uspijevat će u savladavanju poteškoća.

●  Suosjećaj sa drugima. Suosjećanje je jako bitno i neophodno. Ono se ogleda u tome da saslušaš tuđe probleme i učestvuješ sa njima u njihovom rješavanju. Ono se, također, ogleda i u tome da se raduješ i tuguješ sa njima, kao i da se prema njima lijepo odnosiš u raznim prilikama, kao i da stalno osjećaš da si sa ljudima i uz ljude.

●  Ne budi umišljen i ohol. Neki ljudi u život ulaze pogrešno smatrajući da su sve postigli, da njima ne treba nikakav savjet. Zbog toga oni neće da čuju bilo kakav savjet ili uputu. Umišljena osoba obično je prezrena, ima jako malo prijatelja, dok je skromna osoba, koja se ne uzdiže nad drugima, obično omiljena u društvu.

●  Nemoj očajavati zbog neuspjeha i uzimati ga kao način života. Život je put prostrt trnjem. Malo je onih koji su upjeli u životu, a da nisu doživjeli neuspjeh više puta. Međutim, oni su se borili protiv njega i uspjeli da iz te bitke izađu kao pobjednici i prokrče sebi put ka uspjehu i slavi. Gdje god se susretneš sa neuspjehom u svom životu, prostudiraj njegove uzroke, jer ćeš možda iz toga uzeti pouku koja će ti pomoći da izbjegneš neuspjeh u budućnosti.

●  Učini dan ulaska u praktični život početkom dugog i mukotrpnog učenja. Učenje u školi potpuno se razlikuje od učenja u školi života. Jako je važno da učenje smatraš ustaljenom praksom koja dolazi putem čitanja i kontinuiranog proučavanja. Što se iskustva tiče, ono se stječe samo dolaskom u dodir sa raznim iskustvima i situacijama u praktičnom životu. Susretanje sa različitim situacijama u životu daje ti iskustvo.

●  Budi suzdržljiv i nemoj puno pričati. Lijepa riječ je sadaka. Lijepa riječ ima magičan učinak na ljude. Tako riječi poput “molim te” i “ako dozvoliš”, ako sa njima počneš kada tražiš nešto određeno, obično ostavljaju lijep utisak na onoga od koga to tražiš. Isto tako, moraš se naučiti da saslušaš druge kada oni govore kako bi imao koristi od toga.

●  Nemoj očekivati da ćeš odmah dobiti nagradu za posao koji uradiš. Ima ljudi koji ne pristupaju nekom poslu ako ih nagrada za njega i novac već ne čekaju. Onaj ko želi da iskaže poštovnje svojim prijateljima i naredbodavcima ustrajat će u obavljanju svoga posla u potpunosti ne čekajući za to nagradu ili pohvalu. Zato počni raditi dobra djela, pomaži ljudima i olakšavaj im njihove probleme.

●  Imaj na umu da se ljudi razlikuju. Imaj na umu da se ljudi razlikuju i da među njima postoje međusobne razlike. Među mnogima sa kojima sarađuješ nećeš naći dvojicu koji su slični u svemu. Ljudi se razlikuju po svojoj tjelesnoj građi, boji kože, težnjama i osobenostima. Zbog toga moraš povesti računa o tome prilikom kontaktiranja sa drugima. Ne očekuj da će se svi ljudi prema tebi isto ponašati. Nemoj očekivati ni da će se svi oni jednako ponijeti u istoj životnoj situaciji. Nema sumnje da će ti spoznaja tih razlika omogućiti bolji odnos prema njima, bez obzira na njihove vrline i mane. Kako se ti budeš ophodio prema ljudima, tako će se i oni ophoditi prema tebi.

Na kraju, ako uistinu želiš uspjeh u životu, onda pored ovih deset savjeta moraš se ukrasiti lijepim ahlahkom (ponašanjem) poput iskrenosti, povjerljivosti, samilosti, bogobojaznosti, i moraš stalno imati na umu: kako se ti budeš ophodio prema ljudima, tako će se i oni ophoditi prema tebi.

Autor: Dr. Ali Ahmed Ali

Preveo i priredio: Munir Zahirović, prof.

Izvor: el-asr.com