Deset podsticaja kako ramazan provesti na najbolji način

Kako bi iskoristio ramazan na najbolji način moraš slijediti ova upustva:

Prvo: Iskrenost u postu radi Allaha Uzvišenog

Iskrenost je duša dobrih djela i ključevi primanja svega što je lijepo, kao i uzrok za pomoć i uputu od Gospodara svega što postoji. Shodno nijjetu, iskrenosti u djelu i istinitosti sa Allahom i željom za hajrom, bude i Allahova pomoć i potpora svome robu vjerniku. Rekao je Ibnul-Kajjim, rahimehullah: „Shodno veličini nijjeta roba, shodno njegovoj ambiciji i želji i cilju u tome, biva i Allahova potpora i pomoć….“

Allah Uzvišeni nam je naredio da budemo iskreni u djelu, radi Njega Jedinog. Rekao je: „I njima nije bilo naređeno ništa drugo osim da Allaha obožavaju iskreno ispoljavajući vjeru, kao oni čisti…“ (El-Bejjine, 5)

Kada spozna postač da je iskrenost razlog Allahove potpore i pomoći, to mu biva podstrekom da iskoristi ovaj mjesec u pokornosti Milostivom.

Dakle, post + iskrenost djela radi Allaha = hamas i podstrek.

Drugo: Spoznaja da je Allahov Poslanik, sallallahu aljehi ve sellem, imao običaj obradovati ashabe nastupanjem mjeseca ramazana

Druga stvar koja te poziva da iskoristiš ovaj mjesec u pokornosti Allahu jeste to što znaš da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao običaj da obraduje ashabe ramazanom pa bi rekao: „Došao vam je mjesec ramazan. Mjesec bereketa. U njemu vam je Allah propisao post…“ Ovaj hadis upućuje na veličinu i potrebu iskorištavanja ovog mjeseca, zato ih je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obradovao kako bi se pripremili da ga iskoriste u najboljem obliku i na najbolji način.

Treće: Stalno prisjećanje ogromne nagrade koju je Allah pripremio postačima, a od toga je:

 • da je nagrada postača velika, ne zna je niko osim Allaha, jer „svako djelo sina Ademova je njemu, osim post, on je Moj i Ja za njega nagradu dajem“.
 • ko posti jedan dan na Allahovom putu, Allah od njega udalji Vatru 70 godina, pa kako tek onaj koji posti cijeli mjesec!?
 • post se zagovara za roba na Sudnjem danu sve dok ne uđe u Džennet.
 • u Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan, na njih niko ne ulazi osim postači.
 • post mjeseca ramazana briše sve prijašnje grijehe.
 • u ramazanu se pootvaraju džennetska vrata a pozatvaraju džehennemska.
 • dova postača u ramazanu je dova koja se prima.

Dragi brate i plemenita sestro, jeste li dokučili veliku nagradu koju je Allah pripremio za postače? Na tebi nije ništa drugo osim da kreneš ozbiljno i da radiš jako i ambiciozno kako bi bio pobjednik i dobitnik pomenutih velikih nagrada od Allaha Uzvišenog.

Četvrto: Spoznaja da je od sunneta Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem da mnogo ibadet vrši u ovom mjesecu.

On bi mjesec ramazan iskoristio za ibadete jako mnogo što ne bi radio u drugim mjesecima. Dakle, od stvari koje te podstiču na bolje iskorištavanje ovog mjeseca jeste to što je Allahov Poslanik baš u ovom mjesecu puno činio ibadete od namaza, zikra, dove i sadake. Ovaj mjesec bi izuzimao za ibadete za razliku od drugih mjeseci, pa da li imaš u Poslaniku lijep uzor ili ne? Allah kaže: „Vi u Allahovom Poslaniku imate lijep uzor.“ (El-Ahzab, 21)

Zato, budi od onih koji mnogo ibadet čine u ovom mjesecu bit ćeš od pobjednika.

Peto: To što se jasno primijete tragovi bereketa u ovom mjesecu, a od tih tragova je:

 • Bereket u imanu; vidiš vjernika u ramazanu jakog imana, živog srca, stalno razmišlja, brzog prisjećanja. Ovo se jasno vidi i u to ne sumnja niko i to je samo dio onog što Allah da postaču.
 • Bereket u tjelesnoj snazi; ti dragi brate, iako si ostavio hranu i vodu, osjećaš kao da ti se snaga povećala i povećao sabur da podnosiš teške stvari, a s druge strane Allah ti da bereket u tvojoj snazi pa obavljaš farzove od namaza, kao i sunnete i ostale ibadete, iako si gladan i žedan.
 • Bereket u vremenu; zar ne vidiš da u jednom danu ramazana učiniš djela što nekada ni u sedmici ne možeš mimo ramazana.

Iskoristi bereket ovog mjeseca i uz to dodaj bereket Kur'ana i trudi se da ti to bude podstrek ka pokornosti Milostivom i stalnom ustrajanju u svakom vremenu i mjestu. Neka ti ovo bude još jedan razlog da iskoristiš ovaj mjesec na najbolji način.

Šesto: Od stvari koje će ti pomoći da iskoristiš ovaj mjesec u pokornosti jeste prisjećanje svojstava ovog mjeseca.

Dragi brate, ovaj mjesec je poseban, ima svojstva koja nema ni jedan drugi mjesec, a od tih svojstava je:

 • zadah postača je draži Allahu od mirisa miska;
 • meleki dove za oprost postačima sve dok ne iftare;
 • svakog dana Allah ukrašava svoj Džennet i govori: „Moji dobri robovi samo što nisu sa sebe zbacili poteškoće i nelagodnosti i došli tebi“;
 • otvaraju se vrata Dženneta a zatvaraju vrata Džehennema.
 • u njemu je noć Lejletul-Kadr koja je bolja od 1000 mjeseci, ko bude spriječen njenog dobra, taj je potpuno spriječen;
 • postačima se oprosti u zadnjoj noći ramazana i
 • Allah svaku noć u ramazanu oslobodi određeni broj ljudi od Vatre.

Sedmo: Prisjećanje da je Allah izuzeo post za Sebe mimo drugih djela.

Još jedno svojstvo i nagrada koju dobiva svako ko iskoristi ramazan u hajru. Čini insana da ne posustaje, a to je činjenica da je Allah izuzeo nagradu i sevab postaču za Sebe mimo drugih djela kao što je pomenuto u hadisu: „Svako djelo sina Ademova je njemu, osim post, on je Moj i Ja za njega nagradu dajem…

Dakle, ova posebnost čini čovjeka spremnim da iskoristi ovaj mjesec na najpotpuniji način.

Osmo: Spoznaja koliko su ashabi i prijašnji dobri prethodnici ulagali truda u iskorištavanju vremena ovog mjeseca.

Ashabi su spoznali vrijednost ovog mjeseca, zato su ulagali trud i imetak u ibadetu. Oživljavali su ramazanske noći namazom i čitanjem Kur'ana, obilazili bi fukare i siromašne i davali sadaku i činili dobročinstvo, nahranili bi hranom, iftarili postače. U njemu bi pritiskali na svoje duše ka pokornosti Allahu, u njemu su džihad vodili na Allahovom putu protiv neprijatelja kako bi Allahova riječ bila gornja i kako bi vjera bila samo Allahova vjera.

Deveto: Spoznaja da će se post zagovarati za postača na Sudnjem danu.

Još nešto što će te učiniti da lakše postiš jeste to što je post zagovarač na Sudnjem danu, zagovarat će se za postača kod Allaha Uzvišenog, te će biti uzrokom brisanja grijeha. Kako li je lijep drug on?! Drug koji se zagovara u najtežim trenutcima, na Sudnjem danu, danu suda. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Kur'an i post će se zagovarati za roba na Sudnjem danu. Reći će post: „Gospodaru, spriječio sam ga od hrane i strasti u danu, pa primi moje zagovaranje“, a reći će Kur'an: „Gospodaru, spriječio sam ga sna u noći pa primi moje zagovaranje“, pa će Allah primiti njihovo zagovaranje“. (Hadis bilježi Ahmed u Musnedu)

Deseto: Spoznaja da je ramazan mjesec posta i mjesec sabura i strpljivosti, te da je post i noćni namaz od razloga oprosta grijeha, kao i činjenica da je post lijek za mnoge društvene, duševne, tjelesne i zdravstvene probleme.

Kada postač zna ovo što smo spomenuli, biva mu dovoljno kao podsticaj za iskorištavanje ovog mjeseca.

Pomenuli smo neke od podsticaja koji pomažu vjerniku da iskoristi sezone pokornosti a posebno mjesec ramazan, mjesec milosti i bereketa.

Teško se tebi, nemoj da lijen budeš pa da žališ nakon toga kada žaljenje neće od pomoći biti. Rekao je Allah: „A na Ahiretu su veći stepeni i veća prednost.“ (El-Isra, 21)

Molimo Allaha da primi od nas post i namaz, i naša zadnja dova je: „Hvala Allahu Uzvišenom Gospodaru svjetova“ i neka je salat i selam na Muhammeda, njegovu porodicu i ashabe.

Izvor: Iz knjige “Deset načina kako dočekati ramazan i deset podsticaja kako ga provesti na najbolji način”