Dan najvećeg straha

Ruke će govoriti šta i koga je doticao u svome životu, svjedočit će kako je u noćima birao televizijske programe tražeći nemoralni sadržaj, puštao i pojačavao muziku, kupovao časopise sramnog sadržaja. Noge će svjedočiti kuda su sve išle, kakva su sve mjesta obilazile: Allahove kuće ili birtije. Kože će svjedočiti uz koga su se na Dunjaluku privijale i pribijale – na halal ili haram način. Dragi brate, cijenjena sestro, šta će nam ovoga dana koristiti kada svi, čak i naša tijela, budu protiv nas svjedočila, šta će nam koristiti ako naš život na ovom Dunjaluku ne bude ispunjen imanom-iskrenom vjerom u Allaha? šta će nam vrijediti ako naš život, naš ibadet ne bude sazdan na ispravnom znanju – znanju iz Kur’ana i Sunneta i radu po njima?

Obračun će biti brz. Nevjernicima će se obračun brzo svoditi, brzo će im se obračunati. Želit će da se otkupe svim samo da oni budu pošteđeni. Ali, njihova molba neće biti uslišana. Od njih se na Dunjaluku tražilo mnogo manje. Tražilo se da samo Allaha, subhanehu ve te'ala, obožavaju i nikoga Mu ne smatraju ravnim. Allah, subhanehu ve te'ala, govori o njihovom stanju na Sudnjem danu pa, kaže: „Kada bi sve ono što je na Zemlji bilo u posjedu nevjernika, i još toliko, i htjeli da se otkupe od patnje na onom svijetu, ne bi im se primilo. Njih čeka muka nesnosna.” (Prijevod značenja El-Maida, 36.) Toga dana Allah, subhanehu ve te'ala, će zaboraviti nevjernike kao što su i oni Njega zaboravljali na Dunjaluku. Prvi, drugi, treći … obračun brzo teče. Jedan za drugim, nevjernici brzo bivaju obračunavani. Brzo! Kad… jedan od njih kaže: „Gospodaru moj, ja sam vjerovao u Tebe, vjerovao sam u Tvoju Knjigu i Tvoga poslanika.” Ha! Munafik! Licemjer! Dobro, drugi neka idu za Džehennem a ti stani, sačekaj ovdje. Sada ćemo potražiti svjedoka! Pogledat će desno i neće vidjeti svjedoka protiv sebe. Pogledat će lijevo, pa, ni tamo neće vidjeti svjedoka. Obradovat će se. Uspio je da se provuče. Kad! Usta će mu se zapečatiti! Njegove ruke i noge, njegova koža počet će da svjedoče protiv njega: „Danas ćemo im usta zapečatiti, njihove ruke će nam govoriti, a noge njihove će o onom što su radili svjedočiti.” (Prijevod značenja Jasin, 65.) Ruke će govoriti šta i koga je doticao u svome životu, svjedočit će kako je u noćima birao televizijske programe tražeći nemoralni sadržaj, puštao i pojačavao muziku, kupovao časopise sramnog sadržaja. Noge će svjedočiti kuda su sve išle, kakva su sve mjesta obilazile: Allahove kuće ili birtije. Kože će svjedočiti uz koga su se na Dunjaluku privijale i pribijale – na halal ili haram način. Slično će se postupiti sa velikim grešnikom. Ko god bude htio da svjedoči protiv njega, on će ga odbiti. Tražit će da on sam svjedoči za sebe, međutim, ishod će biti: svjedočenje protiv njega samog. Tada će svi oni reći svojim tijelima i kožama: „Zašto svjedočite protiv nas? – upitat će oni kože svoje. Odgovorit će: Allah Koji je dao sposobnost govora svakom biću, obdario je darom govora i nas!” (Prijevod značenja Fussilet, 21.) Dragi brate, cijenjena sestro, šta će nam ovoga dana koristiti kada svi, čak i naša tijela, budu protiv nas svjedočila, šta će nam koristiti ako naš život na ovom Dunjaluku ne bude ispunjen imanom-iskrenom vjerom u Allaha? šta će nam vrijediti ako naš život, naš ibadet ne bude sazdan na ispravnom znanju – znanju iz Kur'ana i Sunneta i radu po njima? šta će nam vrijediti ako naši dani i naše noći ne budu prosvijetljeni namazima, naši imeci zekatom, mjeseci postom Ramazana, naši postupci naređivanjem na dobro i odvraćanjem od zla? Hoće li nam koristiti naše porodice? Naša djeca, hoće li nam koristiti? Naši imeci? Naša porijekla? Naši položaji i funkcije? Ne, tako mi Allaha! Ništa nam neće koristit osim dobrih djela.

Namaz – prvo polaganje računa

Prvo za što će biti pitano i obračunavano na Sudnjem danu jeste namaz, pa, ako namaz bude ispravan i potpun i ostala djela će biti ispravna i potpuna, a čiji namaz ne bude ispravan ni ostala druga djela neće mu biti ispravna. šta mislite onda šta je sa onima koji nikako ne klanjaju, koji nikada nisu pali Allahu, subhanehu ve te'ala, na sedždu? Pitat će se za nasilje, nepravedno prolivenu krv, bespravno otuđenu imovinu. Pitat će se za dunjalučke blagodati, uživanje na Dunjaluku. Za sve će biti pitano: „I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista odgovarati!” (Prijevod značenja El-Isra, 36.) Dovest će se vjernik, pa će ga Svevišnji Allah pitati za mnoge njegove grijehe. Robe, sjećaš li se tog i tog grijeha, sjećaš li se tog i tog grijeha, sjećaš li se … sjećaš li se … sjećaš li se? Vjernik će vidjeti svoju gotovu propast. Zatim će ga Allah, subhanehu ve te'ala, dozvati i reći: „Robe moj, robe moj, Ja sam ti ih prekrio na Dunjaluku, a sada, ovoga dana ti ih opraštam!” Dovest će se vjernik koji bi na Dunjaluku nakon što počini loše djelo, grijeh, odmah se pokajao Allahu, borio se sa svojim grijesima, nije gubio nadu u Allahovu milost, znao je da ima Gospodara Koji prašta, pa bi Mu žurio sa tevbom. Jednom od takvih, Allah će na Sudnjem danu loša djela zamijeniti dobrim, pa će ovaj poželjeti da ima još loših djela da mu ih Svevišnji Allah zamijeni dobrim. Ali, to će biti samo kome Allah bude htio.

Mizan-vaga

Postavit će se mizan-vaga da se dokaže potpuna Allahova pravednost toga dana. Allah, subhanehu ve te'ala, rekao je o tome: „Mi ćemo na Sudnjem danu ispravne, pravedne, terezije postaviti, pa se nikome nepravda neće učiniti, ako nešto bude teško koliko zrno gorušice, Mi ćemo doći s tim, a dosta je to što ćemo Mi račune sviđati!” (Prijevod značenja El-Enbija’, 47.) Također, je rekao: „Mjerenje toga dana biće pravedno: oni čija dobra djela prevagnu, oni će šta žele postići; a oni čija dobra djela budu lahka, oni će, zato što dokaze Naše nisu priznavali, stradati.” (Prijevod značenja El-E'araf, 8-9.) Zato, Allahov robe, povećaj svoje spominjanje i veličanje Uzvišenog Allaha. Ne zaboravi hadis Allahova Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem: „Dvije riječi drage Milostivom, lahke na jeziku, ali teške na mizanu-vagi su: ‘Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi-l-Azim.” (Buharija i Muslim) Sjeti se hadisa: „Čistoća je pola vjere! Riječi ‘El-hamdu lillahi’ ispunjavaju mizan-vagu, a riječi ‘subahanallahi vel-hamdu lillahi’ ispunjavaju sve što je između nebesa i Zemlje …” (Muslim) Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, također je rekao: „Uh! Uh! Ništa neće biti teže od pet stvari na mizanu: riječi la ilahe illallah, Allahu Ekber, Subhanallah, El-hamdu lillah; i dobro dijete koje umre pa se njegov roditelj strpi na njegovoj smrti i očekuje nagradu od Allaha!” (Ahmed)  Blago li se onome čija dobra djela prevagnu loša, pa se poviče: „Uspio je, sretan je taj i taj, postigao je sreću poslije koje nikada više neće biti nesretan!” A teško li se onima čija loša djela prevagnu dobra, pa se poviče: „Propao je taj i taj, doživio je propast nakon koje nikada više neće biti sretan!”

Munafici će tog dana biti razotkriveni

Kada se sazna ko su pravi nevjernici, ko će to vječno boraviti u Vatri, Allah, subhanehu ve te'ala, će reći: „A vi, o nevjernici, danas se odvojite!” O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio: ‘Ne obožavajte šejtana, on vam je neprijatelj otvoreni!'” (Prijevod značenja Jasin, 59-60.) Reći će se svakom nevjerničkom ummetu da slijedi onoga koga je obožavao na Dunjaluku i da zajedno s njim ide u Vatru. Kada se odvedu nevjernici, na mjestu okupljanja ostat će samo vjernici-oni koji su istinski vjerovali u Allaha, subhanehu ve te'ala, i licemjeri-oni koji su se pretvarali u svome vjerovanju. Čekat će svoga Gospodara kojeg su obožavali na Dunjaluku, Allaha, subhanehu ve te'ala. Uzvišeni Allah će doći i otkriti Svoju plemenitu potkoljenicu, pa će Mu svaki vjernik i vjernica pasti na sedždu. Sedždu neće moći učiniti licemjeri i licemjerke. Njihova kičma bit će ukočena. Kada god pokušaju da padnu na sedždu, da se poviju, vratit će se i pasti na potiljak. Oni nisu istinski vjerovali u Allaha, niti su mu iskreno padali na sedždu. U svemu tome su se pretvarali, pa će njihov završetak biti ovakav. Allah, subhanehu ve te'ala, govori o tome: „Na Dan kada se Potkoljenica otkrije i kada budu pozvani da licem na tle padnu pa ne budu mogli, oborenih pogleda i sasvim poniženi će biti, – a bili su pozivani da licem na tle padaju dok su živi i zdravi bili.” (Prijevod značenja El-Kalem, 42-43.)

Allaha, subhanehu ve te'ala, molimo da nas učini od Njegovih iskrenih robova, onih koji Mu iskreno padaju na sedždu dok su na Dunjaluku i od onih kojima će omogućiti da Mu padnu na sedždu na Sudnjem Danu, a On, Svevišnji Allah je kadar da to učini! Neka je njemu svaka hvala na početku i na kraju, i neka je salavat i selam na Njegovog Poslanika, Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem!

 

Izvor: el-asr.com