Da li me Allah voli?

Šejh Ali el-Tantavi, rekao je: ”Pitao sam se: da li me, zaista, Allah voli?” Zaintrigiralo me ovo pitanje, pa sam se sjetio da Allahova ljubav prema Njegovim robovima dolazi preko uzroka i svojstava iskrenih vjernika koja su opisana u Kur’anu. Premetao sam ta svojstva i uzroke po svom sjećanju kako bi ih suprostavio i uporedio sa mojim stanjem i kako bi dobio odgovor na gornje pitanje.

Između ostaloga, otkrio sam da Allah voli bogobojazne, a ja se ne usuđujem sebe svrstati među njih.

Otkrio sam da Allah voli strpljive, pa sam se sjetio manjkavosti i nedostatka strpljivosti i sabura kod mene.

Otkrio sam da Allah voli mudžahide i trudbenike, pa sam se sjetio svoje nemarnosti i nedostatka snage.

Otkrio sam da Allah voli dobročinitelje, a ja sam od takvih udaljeniji nego od svih prethodno spomenutih.

U tom trenutku prestao sam pretraživati ostala svojstva i uzroke koji vode do Allahove ljubavi i pobojao sam se da kod sebe ne mogu naći ništa zbog čega bi me Allah volio.

Počeo sam ispitivati i provjeravati svoja djela i vidio sam da je većina mojih djela pomiješana sa bezvoljnošću, nedostacima i grijesima. Onda su mi naumpale  Allahove riječi: Allah voli one koji se mnogo kaju, i učinilo mi se kao da su upučene upravo meni i onima koji su slični meni, pa sam počeo ponavljati riječi istigfara i tevbe: ”Estagfirullah ve etubu ilejhi, estagfirullah ve etubu ilejh!”, ne bi li me Allah pridružio onima koje On voli.

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić – saff.ba