ČUVAJ ALLAHA – ČUVAĆE TE

Prenosi se od Abdullaha b.
Abbasa, radijallahu anhu, da je jednom prililom bio iza Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we
sellem, pa mu je rekao: ”O dječače, podučiću te ovim riječima: Čuvaj Allaha
– On će tebe čuvati, čuvaj Allaha – naći ćeš Ga ispred sebe, kada moliš – moli
Allaha, kada budeš tražio pomoć – traži je od Allaha i znaj da kada bi se svi
ljudi sakupili da ti pribave kakvu korist ne bi ti je donijeli osim ono što je
Allah odredio, a kada bi se sakupili da ti nanesu kakvu štetu, ne bi ti nanijeli
štete osim onoliko koliko ti je Allah propisao. Podignuta su pera, a osušile se
stranice”
[1].

Propisi koji se izvlače iz hadisa su sljedeći:

 • Neophodno
  je djeci usaditi ispravno vjerovanje.

 • Potrebno
  je biti blag prilikom upućivanja savjeta i bitno je da savjet ne bude dug kako
  se ne bi zaboravio.

 • Blagost
  prema mališanima je sunnet (praksa) Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we
  sellem.

 • Zaista
  će nagrada biti shodno djelu. Ona osoba koja čuva Allaha, tj. Allahove granice,
  i Allah će nju čuvati, ko pomogne Allaha, i Allah će njemu pomoći, a ko bude
  molio Allaha, Allah će mu se odazvati.

 • Pokornost
  je jedan od najvećih uzroka upute, Allahove pomoći i izbavljanja iz teških
  situacija.

 • U
  hadisu je smjernica da se okrenemo Allahu tražeći od Njega pomoć, da molimo i
  tražimo od Njega, kao i zabrana da molimo ikog drugog za nešto što nam samo
  Allah može dati.

 • I
  korist i šteta je u Allahovim rukama a ne u rukama ljudi, Allah je uzrok svih
  uzroka, Slavljen neka je On.

 • Oslanjanje
  na Allaha je osnova vjerovanja u Allahovo određenje.


[1] Hadis bilježi Tirmizi.