ČUVAJ ALLAHA – ČUVAĆE TE

Prenosi se od Abdullaha b. Abbasa, radijallahu anhu, da je jednom prililom bio iza Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, pa mu je rekao: ”O dječače, podučiću te ovim riječima: Čuvaj Allaha – On će tebe čuvati, čuvaj Allaha – naći ćeš Ga ispred sebe, kada moliš – moli Allaha, kada budeš tražio pomoć – traži je od Allaha i znaj da kada bi se svi ljudi sakupili da ti pribave kakvu korist ne bi ti je donijeli osim ono što je Allah odredio, a kada bi se sakupili da ti nanesu kakvu štetu, ne bi ti nanijeli štete osim onoliko koliko ti je Allah propisao. Podignuta su pera, a osušile se stranice”[1].

Propisi koji se izvlače iz hadisa su sljedeći:

  • Neophodno je djeci usaditi ispravno vjerovanje.
  • Potrebno je biti blag prilikom upućivanja savjeta i bitno je da savjet ne bude dug kako se ne bi zaboravio.
  • Blagost prema mališanima je sunnet (praksa) Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem.
  • Zaista će nagrada biti shodno djelu. Ona osoba koja čuva Allaha, tj. Allahove granice, i Allah će nju čuvati, ko pomogne Allaha, i Allah će njemu pomoći, a ko bude molio Allaha, Allah će mu se odazvati.
  • Pokornost je jedan od najvećih uzroka upute, Allahove pomoći i izbavljanja iz teških situacija.
  • U hadisu je smjernica da se okrenemo Allahu tražeći od Njega pomoć, da molimo i tražimo od Njega, kao i zabrana da molimo ikog drugog za nešto što nam samo Allah može dati.
  • I korist i šteta je u Allahovim rukama a ne u rukama ljudi, Allah je uzrok svih uzroka, Slavljen neka je On.
  • Oslanjanje na Allaha je osnova vjerovanja u Allahovo određenje.

[1] Hadis bilježi Tirmizi.