ČOVJEK ĆE BITI SA ONIM KOGA VOLI

Prenosi Ebu Musa El-Eš’ari, radijallahu anhu,
da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Čovjek će
biti sa onim koga voli”
[1].     

Propisi koji se izvlače iz hadisa su sljedeći:

 • U ovom hadisu je podstrijek da se vole dobri vjernici,
  jer onaj ko ih voli ući će sa njima u Džennet.

 • Bratstvo u islamu se ne prekida završetkom ovog
  svijeta, već se nastavlja i na budućem svijetu.

 • Čitanje životopisa prethodnih generacija je način
  da saznamo više o njihovim odlikama što može biti uzrok da ih zavolimo, da ih
  uzmemo za primjer i da postignemo njihovo društvo, iako im se stepeni razlikuju.


[1]
Muttefekun ajehi (na vjerodostojnost hadisa složili su se imami Buhari i Muslim).