ČOVJEK ĆE BITI SA ONIM KOGA VOLI

Prenosi Ebu Musa El-Eš'ari, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Čovjek će biti sa onim koga voli”[1].     

Propisi koji se izvlače iz hadisa su sljedeći:

  • U ovom hadisu je podstrijek da se vole dobri vjernici, jer onaj ko ih voli ući će sa njima u Džennet.
  • Bratstvo u islamu se ne prekida završetkom ovog svijeta, već se nastavlja i na budućem svijetu.
  • Čitanje životopisa prethodnih generacija je način da saznamo više o njihovim odlikama što može biti uzrok da ih zavolimo, da ih uzmemo za primjer i da postignemo njihovo društvo, iako im se stepeni razlikuju.

[1] Muttefekun ajehi (na vjerodostojnost hadisa složili su se imami Buhari i Muslim).