ČISTOĆA JE DIO IMANA

Prenosi se od Ebu Malika El-Harisa bin Asima, rahimehullah, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ”Čistoća je dio imana (vjerovanja). Riječi elhamdulillah ispunjavaju vagu dobrih djela, a riječi subhanallah i elhamdulillah ispunjavaju prostor između nebesa i Zemlje. Namaz je nur (svjetlost), sadaka je jasan dokaz, strpljenje je sjaj, a Kur’an je siguran dokaz za tebe ili protiv tebe. Svako počinje svoj dan i svako trguje svojom dušom, može je osloboditi ili upropastiti”[1].  

Propisi koji se izvlače iz hadisa su sljedeći:

 • U ovom hadisu je spomenuta velika korist
  izgovaranja riječi elhamdulillah i subhanallah.

 • U hadisu je i dokaz da postoji vaga koja mjeri djela
  na Sudnjem danu.

 • Namaz mora da ima uticaj na srce muslimana jer on
  uliva svjetlost upute.               

 • Sadaka je dokaz da Allahov rob primjenjuje ili
  ispunjava naredbu svoga Gospodara.

 • Niko neće učiti Kur’an a da neće biti na dobiti
  ili će biti na propasti, shodno svom djelovanju u skladu sa Kur’anom ili ne.


[1] Muslim, br. 15.