ČISTOĆA JE DIO IMANA

Prenosi se od Ebu Malika El-Harisa bin Asima, rahimehullah, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ”Čistoća je dio imana (vjerovanja). Riječi elhamdulillah ispunjavaju vagu dobrih djela, a riječi subhanallah i elhamdulillah ispunjavaju prostor između nebesa i Zemlje. Namaz je nur (svjetlost), sadaka je jasan dokaz, strpljenje je sjaj, a Kur'an je siguran dokaz za tebe ili protiv tebe. Svako počinje svoj dan i svako trguje svojom dušom, može je osloboditi ili upropastiti”[1].  

Propisi koji se izvlače iz hadisa su sljedeći:

  • U ovom hadisu je spomenuta velika korist izgovaranja riječi elhamdulillah i subhanallah.
  • U hadisu je i dokaz da postoji vaga koja mjeri djela na Sudnjem danu.
  • Namaz mora da ima uticaj na srce muslimana jer on uliva svjetlost upute.               
  • Sadaka je dokaz da Allahov rob primjenjuje ili ispunjava naredbu svoga Gospodara.
  • Niko neće učiti Kur'an a da neće biti na dobiti ili će biti na propasti, shodno svom djelovanju u skladu sa Kur'anom ili ne.

[1] Muslim, br. 15.