ČETIRI BITNE VJEŠTINE

Četiri hadisa koji će nas podučiti četiri važne vještine u životu

U ovom tekstu donosimo četiri hadisa koji će nas učiniti neovisnim od pohađanja četiri treninga za četiri važne vještine u životu, jer oni objedinjuju u sebi principe morala i lijepog ponašanja, i to je zavjet kojeg se musliman mora pridržavati.

Prva vještina: Vještina kontrolisanja jezika

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao je: “Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka govori samo ono što je dobro ili neka šuti’’[1].

Druga vještina: Vještina kontrole znatiželje ili radoznalosti

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao je: “Od ljepote čovjekovog islama je da ostavi ono što ga se ne tiče’’[2]

Treća vještina: Vještina samokontrole

Neki čovjek je rekao Allahovom Poslaniku: ”Allahov Poslaniče, oporuči mi nešto!” Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao mu je: ‘’Ne ljuti se’’. Čovjek je nekoliko puta ponovio svoju molbu, a Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, svaki put mu je govorio iste riječi: ‘’Ne ljuti se’’[3]

Četvrta vještina: Vještina čuvanja čistoće srca

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao je: “Niko od vas neće biti potpuni vjernik dok ne bude želio svome bratu ono što želi samom sebi’’[4]

Upitan je mudrac: ‘’Kako prepoznaješ ljubav prijatelja?’’

Rekao je: ”Nosi moju brigu, pita za mene, pokriva moje nedostatke, oprašta mi pogreške prema njemu i podseća me na Uzvišenog Allaha’’. 

Ponovo je upitan: ‘’A kako ga nagrađuješ zbog toga?’’

Rekao je: ‘’Upućujem dove za njega u tajnosti’’.   


[1] Buhari i Muslim.

[2] Tirmizi, Ahmed i drugi.

[3] Buhari.

[4] Buhari i Muslim.