Pretraga kategorije

Razne teme

Ko su istinski sretnici

Istinski sretnici su oni do čijih srca laž, mržnja, zavist, licemjerstvo i izdaja ne mogu naći puta Istinski sretnici su oni koji su zaokupljeni sobom, svojim mahanama i nedostacima, pa nemaju vremena voditi brigu o tuđim

Zašto podižemo glasove u srdžbi

Profesor je primijetio skupinu studenata kako, usljed srdžbe i bijesa, viču jedni na druge, pa im je prišao i upitao: “Zašto ljudi podižu glas kada su srditi?” Studenti su neko vrijeme razmišljali, a onda mu je jedan od njih odgovorio:

Borba za prestiž

Borba za prestiž Iz kur’anskih ajeta ne možemo izvući zaključak da je dunjaluk zlo, nešto čega se čovjek treba samo ču­vati zbog njegove upropaštavajuće uloge. Kur’anska poruka ide za sljedećim: časni ajeti ukazuju na sva iskušenja i

Zajedno za srećan život

Mnoge žene ne znaju da sa svojim suprugom učestvuju u nagradi i radu kojeg mu je Uzvišeni Allah dao, a to može svaka žena da uspije svaki put kad ga pripremi za posao i pripremi mu lijepu atmosferu u kući, kako bi sakupio svu snagu za

Starateljstvo u Islamu

U cjelokupnom govoru mufesira (tumača Kur'ana) zaključujemo da se pod starateljstvom misli na pet stvari i to: Da je muškarac nadređeni svojoj ženi, da je on njen sudija i njen narednik. Da je on njen odgajatelj u slučaju da

Ovakva je čednost

Ovo su neke stavke za razmišljanje o čednosti koje se spominju u priči o dvije djevojke sa Musaom, alejhisselam, a koja je spomenuta u suri Kasas (Kazivanja): 1) Ove dvije djevojke su stajale daleko od muškaraca, jer je Uzvišeni Allah…

”Ostvari svoj cilj”.

Da bi ostvario(la) uspjeh u svom životu Ovo su najbitnije preporuke koje će ti pomoći, Allahovom voljom, da ispuniš svoj cilj: 1)Ispuni svoje obaveze prema Uzvišenom Allahu i traži pomoć od Njega u svemu što život nosi, jer kada…