Pretraga kategorije

Hadis

ČAST VJERNIKA JE SVETA

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: ''Dovoljno je čovjeku zla da omalovažava svog brata muslimana. Muslimanu su zabranjeni krv, imetak i čast drugog muslimana!''

PAZI U ŠTA POZIVAŠ

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: ''Ko bude pozivao ka uputi, imaće nagradu svih onih koji ga budu slijedili, a da im se pritom ništa ne umanji od nagrade. Ko bude pozivao u

NE GUBITE NADU U ALLAHOVU MILOST

Enes, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kako govori: ''Uzvišeni Allah kaže: 'O sine Ademov, kad god Me pozoveš i ponadaš Mi se, Ja ću ti sve oprostiti i na to se neću osvrtati. O sine

ALLAHOVA MILOST PREMA LJUDIMA

Abdullah b. Abbas, radijallahu anhuma, kazuje da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi od Uzvišenog Gospodara i kaže: ''Zaista je Uzvišeni Allah odredio dobra i loša djela, a zatim je to objasnio, pa ko naumi da uradi

TRI VELIKE OPORUKE POSLANIKA

Ebu Zerr Džundub b. Džunade i Ebu Abdurrahman Mua'z b. Džebel, radijallahu anhuma, prenose da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: ''Boj se Allaha ma gdje bio i nakon grijeha uradi dobro djelo koje će izbrisati taj

NAREĐIVANJE NA DOBRO

Prenosi se od Ebu Se'ida El – Hudrija, radijallahu anhu, da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kako govori: ''Ko od vas vidi kakvo zlo neka ga ukloni svojom rukom, a ako ne može onda svojim jezikom, a ako ne može ni

VRSTE SADAKE

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi, da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem, rekao: ''Svakog dana, u kojem izađe Sunce, čovjek je dužan za svaki dio svoga tijela dati sadaku: sadaka je pravedno presuditi između dvojice,

ČISTOĆA JE DIO IMANA

Prenosi se od Ebu Malika El-Harisa bin Asima, rahimehullah, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ''Čistoća je dio imana (vjerovanja). Riječi elhamdulillah ispunjavaju vagu dobrih djela, a riječi subhanallah i

PAZI ŠTA GOVORIŠ

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: "Zaista rob izgovori riječ kojom je Allah zadovoljan, ne pridajući joj značaj, pa ga Allah zbog nje uzdigne na visoke stepene. I, zaista, rob izgovori riječ koja izaziva ljutnju

BUDITE BRAĆA

BUDITE BRAĆA Prenosi se od Enesa, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: "Nemojte kidati bratske veze, nemojte ostavljati jedni druge, nemojte mrzeti jedni druge i nemojte jedni drugima zavidjeti,