Pretraga kategorije

Hadis

KORISTI ISTIGFARA

Prenosi se od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ''Ko bude stalno tražio istigfar (tj. molio Allaha za oprost), Allah će mu pokazati izlaz iz svake teške situacije, olakšati svaku

ČOVJEK ĆE BITI SA ONIM KOGA VOLI

Prenosi Ebu Musa El-Eš'ari, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: "Čovjek će biti sa onim koga voli". Propisi koji se izvlače iz hadisa su sljedeći: U ovom hadisu

KLJUČ POSTIZANJA ALLAHOVOG ZADOVOLJSTVA

Prenosi se od Abdullaha bin Amra, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ''Allahovo zadovoljstvo se postiže zadovoljstvom roditelja, a Allahova srdžba se postiže nezadovoljstvom roditelja''.

SAŽETA I KORISNA DOVA

Prenosi se od Abdullaha b. Mes'uda, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, upućivao dovu sljedećim riječima: اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ الهُدَى، وَالتُّقَى، وَالعفَافَ، والغنَى ''Allahu moj,

BUDI MILOSTIV

Prenosi se od Džabira, sina Abdullaha, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ''Ko ne bude milostiv prema ljudima, Allah neće biti milostiv prema njemu". Propisi koji se izvlače iz hadisa su

Pogledajte one koji su u gorem položaju

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ''Gledajte u one koji su na nižem položaju od vas, a ne gledajte u one koji su na višem položaju od vas, to vam je bolje jer ćete tako bolje

Dobročinstvo i grijeh

Prenosi se od Nevvasa b. Sem'ana, radijallahu anhu, da je rekao: Pitao sam Allahovog Poslanika, sallallahu ajehi we sellem, o dobročinstvu i o griješenju, pa mi je rekao: ''Dobročinstvo je lijep odgoj, a grijeh je ono što te peče u grudima

Želi drugima što želiš i sebi

Prenosi se od Enesa bin Malika, radijallahu anhu, sluge Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Niko od vas neće vjerovati sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi i

Ostavljanje stvari koje nas se ne tiču

Ostavljanje stvari koje nas se ne tiču Prenosi se od Ebu Hurejre, Allah bio zadovoljan njime, da kaže: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: ''Od čovjekovog lijepog islama jeste da se kloni onoga što ga se ne tiče".