Pretraga kategorije

Hadis

Pogledajte one koji su u gorem položaju

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ''Gledajte u one koji su na nižem položaju od vas, a ne gledajte u one koji su na višem položaju od vas, to vam je bolje jer ćete tako bolje

Dobročinstvo i grijeh

Prenosi se od Nevvasa b. Sem'ana, radijallahu anhu, da je rekao: Pitao sam Allahovog Poslanika, sallallahu ajehi we sellem, o dobročinstvu i o griješenju, pa mi je rekao: ''Dobročinstvo je lijep odgoj, a grijeh je ono što te peče u grudima

Želi drugima što želiš i sebi

Prenosi se od Enesa bin Malika, radijallahu anhu, sluge Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Niko od vas neće vjerovati sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi i

Ostavljanje stvari koje nas se ne tiču

Ostavljanje stvari koje nas se ne tiču Prenosi se od Ebu Hurejre, Allah bio zadovoljan njime, da kaže: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: ''Od čovjekovog lijepog islama jeste da se kloni onoga što ga se ne tiče".