Pretraga kategorije

Hadis

DVIJE VRSTE DŽEHENNEMLIJA

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: ‘’Imaju dvije vrste džehennemlija koje nisam vidio: Ijudi koji nose bičeve slične kravljim repovima i njima tuku narod, i razgolićene i

KO JE NAJBOLJI OD VAS

Prenosi se od Osmana b. Affana, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: ‘’Najbolji od vas je onaj koji nauči Kur'an pa druge njemu podučava’’. Propisi koji se izvlače iz hadisa

ZABRANA OSAMLJIVANJA SA ŽENAMA STRANKINJAMA

Prenosi se od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: ‘’Neka se muškarac nikako ne osamljuje sa ženom koja mu je strankinja, osim u prisustvu mahrema (njenog staratelja). Neka žena ne

VRIJEDNOST SADAKE

Prenosi se od Aiše, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: ‘’Kada žena udijeli od hrane iz kuće svoga muža kao sadaku a pritom ne rasipa, dobiće nagradu za to što je udijelila, njen muž ima nagradu

DJELA SE IZLAŽU PONEDJELJKOM I ČETVRTKOM

DJELA SE IZLAŽU PONEDJELJKOM I ČETVRTKOM Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: ''Dјela se izlažu Allahu svakog ponedjeljka i četvrtka, pa se oprosti svakom čovjeku koji

ODNOS ŽENE PREMA SVOME MUŽU

Prenosi se od Ummu Seleme, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: ''Svaka žena koja preseli, a njen suprug bude zadovoljan njom, ući će u Džennet''. Propisi koji se izvlače iz hadisa

NE LJUTI SE

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu: ''Da je jedan čovjek rekao Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Oporuči mi". Pa mu je odgovorio: ''Ne ljuti se''. Ovaj čovjek je još nekoliko puta pitao, a odgovor je ostao isti: ''Ne

LJUBAV U IME ALLAHA

U hadisu kudsijj se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: ''Uzvišeni Allah će na Sudnjem danu reći: 'Gdje su oni koji su se voljeli u Moje ime? Danas Moja ljubav pripada onima koji su se voljeli u Moje ime,

STOP PRENOŠENJU TUĐIH RIJEČI

Prenosi se od Ibn Mesu'da, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: ''Nemojte mi prenositi od mojih ashaba ništa što oni govore međusobno, jer želim da izađem među vas čistog srca''. Propisi

SAVJETI ZA HARMONIČAN BRAK

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: ''Vjernik ne smije mrzeti vjernicu, ako mu se ne dopada kod nje neka osobina, pa dopašće mu se neka druga osobina''. Propisi koji