Pretraga kategorije

Hadis

DJELA SE IZLAŽU PONEDJELJKOM I ČETVRTKOM

DJELA SE IZLAŽU PONEDJELJKOM I ČETVRTKOM Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: ''Dјela se izlažu Allahu svakog ponedjeljka i četvrtka, pa se oprosti svakom čovjeku koji

ODNOS ŽENE PREMA SVOME MUŽU

Prenosi se od Ummu Seleme, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: ''Svaka žena koja preseli, a njen suprug bude zadovoljan njom, ući će u Džennet''. Propisi koji se izvlače iz hadisa

NE LJUTI SE

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu: ''Da je jedan čovjek rekao Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Oporuči mi". Pa mu je odgovorio: ''Ne ljuti se''. Ovaj čovjek je još nekoliko puta pitao, a odgovor je ostao isti: ''Ne

LJUBAV U IME ALLAHA

U hadisu kudsijj se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: ''Uzvišeni Allah će na Sudnjem danu reći: 'Gdje su oni koji su se voljeli u Moje ime? Danas Moja ljubav pripada onima koji su se voljeli u Moje ime,

STOP PRENOŠENJU TUĐIH RIJEČI

Prenosi se od Ibn Mesu'da, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: ''Nemojte mi prenositi od mojih ashaba ništa što oni govore međusobno, jer želim da izađem među vas čistog srca''. Propisi

SAVJETI ZA HARMONIČAN BRAK

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: ''Vjernik ne smije mrzeti vjernicu, ako mu se ne dopada kod nje neka osobina, pa dopašće mu se neka druga osobina''. Propisi koji

ČAST VJERNIKA JE SVETA

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: ''Dovoljno je čovjeku zla da omalovažava svog brata muslimana. Muslimanu su zabranjeni krv, imetak i čast drugog muslimana!''

PAZI U ŠTA POZIVAŠ

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: ''Ko bude pozivao ka uputi, imaće nagradu svih onih koji ga budu slijedili, a da im se pritom ništa ne umanji od nagrade. Ko bude pozivao u

NE GUBITE NADU U ALLAHOVU MILOST

Enes, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kako govori: ''Uzvišeni Allah kaže: 'O sine Ademov, kad god Me pozoveš i ponadaš Mi se, Ja ću ti sve oprostiti i na to se neću osvrtati. O sine

ALLAHOVA MILOST PREMA LJUDIMA

Abdullah b. Abbas, radijallahu anhuma, kazuje da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi od Uzvišenog Gospodara i kaže: ''Zaista je Uzvišeni Allah odredio dobra i loša djela, a zatim je to objasnio, pa ko naumi da uradi