Pretraga kategorije

Fikh

Propis hadždža

Obaveza je obaviti hadždž i umru jednom u toku svog života. Ihram je prvi od propisa hadždža i umre. Ihram je čvrsta odluka o ulasku u obrede hadždža ili umre, a nazvan je tako zato što hadžiji budu zabranjene stvari koje su mu

Propisi kurbana (prinošenja žrtve)

Definicija kurbana: To je ono što je zaklano od stoke kao na primjer: kamila, krava, ovca, na dan Bajrama i u dane tešrika, to jest bajramske dane, radi približavanja Uzvišenom Allahu. Propis: Svi muslimani su se složili da je klanje

DOBROVOLJNI NAMAZI (SUNNETI)

Od Allahove mudrosti i milosti prema Njegovim stvorenjima je to što im je propisao sunnete (dobrovoljne namaze) i učinio da uz svaki obavezni ibadet ima i dobrovoljni ibadet od iste vrste (na primjer obavezni namaz i dobrovoljni, obavezni

Propis uklanjanja sihra sa opsihrene osobe

Nema sumnje da je sihr otrov koji djeluje na čovjeka, čini ga bolesnim, ubija ga, rastavlja supružnike. Svaka bolest ima svoj lijek, i zato onaj ko je opsihren treba da se liječi na propisan način i lijekovima koji su dozvoljeni. Ebu

BAJRAM NAMAZ

Propis bajram namaza Islamski učenjaci su se usaglasili da je bajram namaz potvrđen u šerijatu, ali su se razišli po pitanju njegovog propisa na tri mišljenja: Prvo mišljenje: Bajram namaz je fard ajn (stroga obaveza svakom

PROPISI VEZANI ZA I’TIKAF

Definicija i'tikafa i njegovi propisi I'tikaf u jezičkom smislu znači pridržavanje nečega. U terminološkom značenju i'tikaf je boravak punoljetnog muslimana u džamiji – određeni vremenski period - s namjerom obožavanja Allaha i

Propis namaza bez ikameta

Pitanje: Da li je ispravan namaz onome ko zaboravi proučiti ikamet? Odgovor: Ikamet za namaz je sunnet, nije farz i nije uslov valjanosti namaza. Onaj ko bude klanjao namaz bez ikameta iz zaborava ili namjerno, njegov namaz je valjan,