Pretraga kategorije

Edeb

Adabi šale

1) Da šala ne obuhvata ismijavanje sa Allahom niti Njegovim ajetima, niti sunnetom Njegovog poslanika, niti simbolima islama. Zbog riječi Allaha o onima koji su se ismijavali sa Vjerovjesnikovim učačima Kur'ana: „A ako ih zapitaš, oni će…

SAVJET KAKO POSTUPITI KADA FITNA NASTUPI

"Cilj mi je da pomirim medju muslimanima koliko se može pomiriti , jer nas naša vjera uči da trebamo voditi dijalog i da trebamo razgovarati i da trebamo naše bratstvo podspješivati a ne trebamo ga rušiti, i da se trebamo savjetovati,to sam…

Adabi savjetovanja

Iskrenost u savjetovanju: Tako da savjetovanjem želiš Allahovo zadovoljstvo, i da skineš odgovornost sa sebe, i da ti ne bude cilj od savjeta pretvaranje ili da se čuje za tebe ili popularnost ili da ga poniziš i uvrijediš. Da savjet…

Selef i zahvalnost

Rekao je Hasan el Basri: “Allah podari čovjeku da uživa u blagodatima koliko On hoće, ali ako mu se ne zahvali na blagodatima, učinit će mu ih kaznom.” Alija r.a. je rekao: ” Blagodat je vezana za zahvalnost, a zahvalnost je vezana za…

Posebnosti petka i džume

Imam Ibn Kajjim El-Dževzijje navodi trideset tri posebnosti koje se vezuju za dan džume: 1. Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, je petkom na farzu sabah namaza učio suru es-Sedžda i ed-Dehr. 2. Pohvalno je na dan džume…

Lovci na greške i lešinarska kultura

Nema sumnje da je porast društvenih mreža vrlo koristan za muslimane, u saznavanju novih vijesti, kampanja te iznad svega, u širenju i pružanju znanja. Ali, kao i sa svakim uređajem, ako se ne koristi na ispravan način i ne primjenjuje…

Osmijeh

Kaže Svemogući Allah, dž.š.: "Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbježali bi se iz tvoje blizine." (Ali Imran, 159) "I da on na smijeh i plač navodi." (En-Nedžm, 43) Draga braćo, kako da se…