Pretraga kategorije

Akida

Propis uklanjanja sihra pomoću drugog sihra

Allah nije dao bolest, a da za nju nije dao i dozvoljeni lijek i zato nije dozvoljeno uklanjati sihre pomoću drugog sihra, jer se takvim postupkom približava šejtanu i čini veliki grijeh i širk. Sihri se ne mogu ukloniti drugim sihrom

ŠIRK (MNOGOBOŠTVO)

Definicija širka Širk ili mnogoboštvo je pripisivanje Allahu druga, bilo da je u pitanju širk u svojstvima, ili u obožavanju, ili u vlasti. Zbog toga kažemo da je širk (tj. mnogoboštvo) suprotan monoteizmu, kao što je vjerovanje

Vrste sihra

Sihr je svaka stvar čiji se uzročnik sakrije, a sastoji se od čarolija koje se prave posebnim vrstama djelovanja, korištenja riječi i vezivanja čvorova, a što utiče i ostavlja trag na tijelo i srce, čini ljude bolesnima, ubija ih,

Razlozi širenja sihra

Sihr i sihirbazi su se među ljudima proširili zbog sljedećih razloga: Neznanje o Allahovoj vjeri i neznanje o stvarnosti sihra, sihirbaza, vračara i sl. Slabost vjerovanja i manjak svijesti o Uzvišenom Allahu, a sihirbaz koji nema

Propis uzimanja naknade za sihr

Sihirbazu je haram (zabranjen) imetak koji uzme praveći ili skidajući sihr, a isto tako je haram onome ko daje imetak sihirbazu ili vračaru, jer onaj ko to čini koristi tuđi imetak na nedozvoljen način, i učestvuje u grijehu. Uzvišeni

Propis izučavanja sihra

Čovjeku je zabranjeno izučavati sihr, podučavati njemu i praviti ga, i ne samo da mu je zabranjeno nego ga takvo djelo, koje se sastoji od širka, laži, potpomaganja sa šejtanom, čini nevjernikom. Kaže Uzvišeni Allah: ''i povode se za

KUR'AN LIJEK ZA SVE BOLESTI

Sva zahvala pripada Uzvišenom Allahu, Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., na njegovu časnu porodicu, vrle ashabe i sve sljedbenike sunneta do Sudnjeg dana. Uzvišeni Allah u Kur'anu časnom

Propis odlaska sihirbazima

Takav postupak je zabranjen, a takav je propis i sa odlaskom vračarima, gatarima. Ovo djelo se ubraja u velike grijehe, koje ponekad doseže i do nevjerovanja. Nevjernik je onaj ko pita sihirbaza, vračara, gatara ili astrologa o nečemu