ČAST VJERNIKA JE SVETA

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: ”Dovoljno je čovjeku zla da omalovažava svog brata muslimana. Muslimanu su zabranjeni krv, imetak i čast drugog muslimana!”[1]        

Propisi koji se izvlače iz hadisa su sljedeći:

  • Islam se suprotstavlja ružnom ponašanju u koje spada i omalovažavanje drugih muslimana.
  • Kada musliman ne bi uradio svom bratu muslimanu ništa drugo osim da ga omalovažava, to bi mu bio dovoljan grijeh.
  • Islam je propisao da su krv, imetak i čast vjernika i vjernice svetinje koje se ne smiju dirati.

[1] Hadis bilježi Muslim, br. 2564.