BUDITE BRAĆA

BUDITE BRAĆA

Prenosi se od Enesa, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Nemojte kidati bratske veze, nemojte ostavljati jedni druge, nemojte mrzeti jedni druge i nemojte jedni drugima zavidjeti, budite Allahovi robovi braća, a vjerniku nije dozvoljeno da ignoriše svog brata duže od tri dana”[1].

  Propisi koji se izvlače iz hadisa su sljedeći:

  • Zabranjeno je da vjernici kidaju međusobne veze i da se mrze, zabranjeno je izbjegavanje brata muslimana više od tri dana.
  • Islam podstiče na širenje bratstva i bratske ljubavi, i privrženosti među vjernicima, a upozorava na izbjegavanje svega što udaljava srca jednih od drugih.
  • Zavist koja je zabranjena jeste kada osoba želi da blagodat kod druge osobe nestane.
  • El – gibta je kada osoba priželjkuje neku blagodat koju posjeduje neka druga osoba, bez želje da ta blagodat nestane kod druge osobe. Ovo je dozvoljeno po pitanju vjerskih stvari, a preći će se preko ovoga po pitanju ovosvjetskih stvari.
  • Ono što će pomoći insanu da bude čiste duše je sljedeće: da bude iskren, zadovoljan svojim Gospodarom, da mnogo upućuje dove, jer Uzvišeni Allah kaže: ”Gospodaru naš, oprosti nama i našoj braći koja su nas pretekla u vjerovanju, i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, Ti si, zaista, dobar i milostiv[2].

[1]  Hadis bilježe imami Buhari i Muslim.

[2]  Časni Kur'an, sura el – Hašr, ajet 10.