Budimo darežljivi

Sva hvala pripada Allahu subhanehu ve te'ala, i neka je salavat i selam na Njegova poslanika Muhammeda sallallahu ‘alejhi ve sellem, koji je poslat kao milost čovječanstvu, na njegovu časnu porodicu, vrle ashabe i sve one koji budu slijedili njegov sunnet do Sudnjeg dana.

Davanje i pomaganje osobama koje su u potrebi je bila praksa svih Allahovih poslanika. Međutim, Uzvišeni Allah je ovom karakternom osobinom posebno odlikovao Poslanika Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i može se reći da je on na čelu svih darovatelja i dobročinitelja. Kada bi mu došao neko ko bi imao nekakvu potrebu, on bi mu davao prednost nad samim sobom, nekad u pogledu hrane, a nekad u pogledu odjeće.

Čineći raznolika dobročinstva u prisustvu svojih ashaba, podučio je i njih darežljivosti, skromnosti i iskrenosti u davanju i dijeljenju. Poznati su primjeri udjeljivanja i uvakufljavanja imetka na Allahovom putu od strane Ebu Bekra, Omera, Osmana i Alije, radijallahu ‘anhum. Znali su čak udijeliti i cijeli svoj imetak na Allahovom putu ukoliko su to potrebe zahtijevale.

A ashabi, radijallahu anhum, su prenijeli na ostale generacije praksu Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kao i njegove predaje u kojima podstiče svoj ummet na udjeljivanje. Stoga smo izdvojili nekoliko predaja koje govore o darežljivosti i njenoj vrijednosti.

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: ”Nema dana u kojem osvanu robovi, a da dva meleka ne siđu i jedan ne kaže: ‘Allahu, daj darežljivcu ostatak imetka!’ I drugi kaže: ‘Allahu, daj škrtici propast’!”[1] 

Zato budimo darežljivci, za koje meleki uče dove za povećanje imetka! Blago onima za koje dovu čine meleki!

Prenosi Esma kćerka Ebu Bekra, radijallahu anhuma, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: ”Dijeli i ne prebrojavaj (ne čuvaj), pa da tebi Allah broji i ne gomilaj, pa da ti Allah uskrati!”[2]

Upitao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Aišu, radijallahu anhu, šta je ostalo od ovce koju su zaklali, pa je ona odgovorila: „Nije ostalo ništa osim plećke!“ Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, odgovori: ‘’Ostalo je sve osim plećke!’’[3]

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: ‘’Rekao je Allah, azze ve dželle:’Udijeli čovječe, udijeliću ti’![4]

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Neće sadaka umanjiti ništa od imetka…”[5]

Na kraju, kada razmislimo o riječima Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, ne preostaje nam ništa drugo nego da zaključimo da se trebamo natjecati u darežljivosti, jer Uzvišeni Allah nadoknađuje još na dunjaluku, a na Ahiretu nas čeka bolja i trajna nagrada.

Pripremio:

Prof. Ferid Aljović


[1] Buhari, br. 1442, Muslim, br. 1010.

[2] Buhari, br. 1433, Muslim, br. 1029.

[3] Hakim, br. 7286, Tirmizi, br. 2470.

[4] Buhari, br. 5352.

[5] Muslim, br. 2588.