BUDI MILOSTIV

Prenosi se od Džabira, sina Abdullaha, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ”Ko ne bude milostiv prema ljudima, Allah neće biti milostiv prema njemu”. [1]

Propisi koji se izvlače iz hadisa su sljedeći:

  • Milost robova jednih prema drugima je jedan od najvećih uzroka da rob stekne Allahovu milost.
  • Milost kojom se opisuje rob se dijeli na dvije vrste:

–  Urođena milost koju je Uzvišeni Allah podario nekim Svojim robovima i usadio je u njihova srca.

–  Stečena milost za koju se bori da je stekne.

  • Od znakova da rob posjeduje milost kod sebe je i to što voli da sve ljude stigne dobro na ovom svijetu.
  • Od milosti je i milost prema djeci i mališanima, blagost prema njima i nastojanje da ih usrećimo.
  • Od milosti je i kada je jedna nečasna žena napojila psa, pa joj je Uzvišeni Allah zbog toga oprostio, a suprotno milosti je kada je jedna žena mučila mačku tako što je zavezala za stub i držala je dok nije uginula, pa je tim postupkom zaslužila vatru.

[1] Hadis bilježe imami Buharija i Muslim.