Znakovi bereketa u znanju

Rad po njemu (tj.znanju) Da nevoliš da budeš pohvaljen i da se uzvisuješ iznad drugih Povećanje tvoje skromnosti sa povećanjem znanja Izbegavanje pozicija i ovodunjalučkih slava i zadovoljstva Odbacivanje toga da si onaj…

ISKRENOST U TRAŽENJU ZNANJA

Zahvala pripada Uzvišenom Allahu, dželle šanuh. Neka je salavat i selam na Njegovog Poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve…