Poziv na post u subotu (30.09.2017. g.)

Poštovana braćo i sestre, podsjećamo vas da je u subotu (30.09.2017. g.), deseti dan mjeseca muharrema , tj. dan Ašure, i da onaj ko isposti taj dan ima ogromnu nagradu, inšallah. Na svakom je da se trudi i da sebe i svoje ukućane podstakne…

Adabi šale

1) Da šala ne obuhvata ismijavanje sa Allahom niti Njegovim ajetima, niti sunnetom Njegovog poslanika, niti simbolima islama. Zbog riječi Allaha o onima koji su se ismijavali sa Vjerovjesnikovim učačima Kur'ana: „A ako ih zapitaš, oni će…

SAVJET KAKO POSTUPITI KADA FITNA NASTUPI

"Cilj mi je da pomirim medju muslimanima koliko se može pomiriti , jer nas naša vjera uči da trebamo voditi dijalog i da trebamo razgovarati i da trebamo naše bratstvo podspješivati a ne trebamo ga rušiti, i da se trebamo savjetovati,to sam…

Adabi savjetovanja

Iskrenost u savjetovanju: Tako da savjetovanjem želiš Allahovo zadovoljstvo, i da skineš odgovornost sa sebe, i da ti ne bude cilj od savjeta pretvaranje ili da se čuje za tebe ili popularnost ili da ga poniziš i uvrijediš. Da savjet…

Ponašanje na pijaci

Da spomene Allaha prilikom ulaska na pijacu, na osnovu riječi Poslanika – neka je na njega Allahov mir i spas –: ''Nema boga koji istinski zaslužuje da se obožava osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnog nema. Njemu pripada sva vlast i…