KAKO ĆEŠ OBOŽAVATI ALLAHA?

Obožavat ću Ga tako što ću raditi ono što mi je Allah naredio, pa ću obavljati namaz, postiti, spominjati (veličati) Allaha, subhanehu ve te’ala stalno, biti poslušan roditeljima, očekujući Allahovu nagradu. Udaljavat ću se od onoga što

Plemeniti Kur’an o proživljenju mrtvih

U plemenitom Kur’anu na vrlo racionalan način prezentira se pitanje proživljenja nakon smrti i na taj način uvećava se ubjeđenje mu’mina i poziva se svaki razumni nevjernik da povjeruje u njega. Rekao je Uzvišeni Allah: “…zato što

Allahovo pravo kod Njegovih robova

Pitanje: Koje je pravo Uzvišenog Allaha nad Njegovim robovima, a koje je pravo Njegovih robova kod Njega? Odgovor: Sva hvala i zahvala pripadaju Uzvišenom Allahu, neka je salavat i selam na Poslanika Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve

Budimo darežljivi

Sva hvala pripada Allahu subhanehu ve te'ala, i neka je salavat i selam na Njegova poslanika Muhammeda sallallahu 'alejhi ve sellem, koji je poslat kao milost čovječanstvu, na njegovu časnu porodicu, vrle ashabe i sve one koji budu

TRAJNA SADAKA

DJELA OD KOJIH ĆE ČOVJEK IMATI KORISTI I NAKON SMRTI Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem, rekao: ''Kada čovjek preseli na ahiret, prestanu mu teći nagrade za dobra djela osim

Vrijednosti mjeseca Ša'bana

Sva hvala pripada Allahu subhanehu ve tea'ala, i neka je salavat i selam na Njegova poslanika Muhammeda sallallahu 'alejhi ve sellem, koji je poslat kao milost čovječanstvu, na njegovu časnu porodicu, vrle ashabe i sve one koji budu