Propis uklanjanja sihra sa opsihrene osobe

Nema sumnje da je sihr otrov koji djeluje na čovjeka, čini ga bolesnim, ubija ga, rastavlja supružnike. Svaka bolest ima svoj lijek, i zato onaj ko je opsihren treba da se liječi na propisan način i lijekovima koji su dozvoljeni. Ebu

VAŽNOST I VRIJEDNOST VREMENA

Sva hvala pripada Allahu subhanehu ve tea'ala, i neka je salavat i selam na Njegova poslanika Muhammeda sallallahu 'alejhi ve sellem, koji je poslat kao milost čovječanstvu, na njegovu časnu porodicu, vrle ashabe i sve one koji budu

DOBROVOLJNI POST

Pod dobrovoljnim postom se podrazumijeva pohvalni post, za čiju pohvalnost postoje šerijatski dokazi, a to su:  Post šest dana mjeseca ševvala (deseti mjesec po lunarnom kalendaru koji dolazi nakon mjeseca ramazana), na osnovu riječi

BAJRAM NAMAZ

Propis bajram namaza Islamski učenjaci su se usaglasili da je bajram namaz potvrđen u šerijatu, ali su se razišli po pitanju njegovog propisa na tri mišljenja: Prvo mišljenje: Bajram namaz je fard ajn (stroga obaveza svakom

BITNA PITANJA VEZANA ZA ZEKAT

1) Šta je nisab i kako obračunati zekat? Nisab je šerijatom određena količina imovine koju pojedinac ili firma treba posjedovati tokom cijele godine dana da bi podlijegala obavezi zekata. Nisab podrazumijeva vrijednost ili količinu

IMETAK NA KOJI JE OBAVEZAN ZEKAT

Zekat je obavezan na četiri stvari: 1) Zlato i srebro i ono što je slično njima Što se tiče zlata, tu se moraju ispuniti sljedeći uslovi: da je zlato pregodinilo (tj. da je godinu dana bilo u posjedu vlasnika, a da se njegova

Razlika između zekata i poreza

1) Zekat se daje sa namjerom približavanja Uzvišenom Allahu, što nije slučaj sa porezom, jer je porez obavezna građanska dužnost. 2) Zekat je propisan i određen šerijatom (islamskim vjerozakonom), suprotno od poreza koji određuje