KADA JE OGOVARANJE DOZVOLJENO?

Ogovaranje (ar. gibet) je u osnovi zabranjeno djelo (haram), na osnovu riječi Uzvišenog Allaha: …i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga - a vama je to odvratno, zato se bojte Allaha;

Lijenost i njene posljedice

Sva hvala pripada samo Allahu, salavat i selam neka je na Allahova Poslanika, njegovu časnu porodicu i sve ashabe. Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, učio bi određenu dovu, jedanput ujutro i jedanput naveče. I nama je propisano

Veza između akide, ibadeta i ahlaka

Između akide (islamskog vjerovanja) i ahlaka (islamskog ponašanja) postoji čvrsta i neraskidiva veza. Sa ahlakom, islamsko vjerovanje se povećava ili smanjuje, jača ili slabi, ovisno o samom ponašanju. Na vezu akide i ahlaka Kur’an

Vrijednost zikra

Vrijednost izgovaranja elhamdulillah, la ilahe illallah i subhanallah Rekao je Allahov Poslanik , sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Ko kaže: لا إِلَهَ إِلاّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى

Dan kada će sve obznanjeno biti

Allah, s.v.t., kaže: Reci: “Skrivali vi ono što je u srcima vašim ili to javno pokazivali, Allah to zna. On zna sve što je na nebesima i što je na Zemlji – Allah je svemoćan. (Āli ‘Imran, 29) A u narednom ajetu Allah, s.v.t., kaže:

O Novoj godini, kićenju jelki i Deda Mrazu

Evanđelje po Luki (2:21) prenosi da je Isus bio obrezan osmog dana po rođenju. Hrišćani vjeruju da je Isusov prepucij, obrezana kožica, jedini autentični Isusov predmet sačuvan do dana današnjeg. Brojne crkve tvrde da posjeduju svetu