KOJA MJESTA SU ALLAHU NAJDRAŽA

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ''Najdraža mjesta Allahu su džamije, a najmrža mjesta Allahu su pijace''. Propisi koji se izvlače iz hadisa su sljedeći:

Žena i da’wa (pozivanje u islam)

Pozivanje Allahu je stroga obaveza svakog muslimana i muslimanke, i da'wa nije ograničena na hutbe i predavanja, niti je ograničena samo na učenjake, već svaki musliman može biti onaj koji poziva Allahu svojim odgojem, svojim ophođenjem

PROPIS DRŽANJA SLIKA U KUĆI

Prenosi se od Ebu Talhe, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Meleki ne ulaze u kuću u kojoj je pas i u kuću u kojoj se nalazi slika (fotografija na zidu).''

KORISTI ISTIGFARA

Prenosi se od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ''Ko bude stalno tražio istigfar (tj. molio Allaha za oprost), Allah će mu pokazati izlaz iz svake teške situacije, olakšati svaku

ČOVJEK ĆE BITI SA ONIM KOGA VOLI

Prenosi Ebu Musa El-Eš'ari, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: "Čovjek će biti sa onim koga voli". Propisi koji se izvlače iz hadisa su sljedeći: U ovom hadisu

KLJUČ POSTIZANJA ALLAHOVOG ZADOVOLJSTVA

Prenosi se od Abdullaha bin Amra, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ''Allahovo zadovoljstvo se postiže zadovoljstvom roditelja, a Allahova srdžba se postiže nezadovoljstvom roditelja''.

Tefsir ajeta o Lutovom narodu

Tefsir sure El – A'raf od 80 do 84 ajeta 80. I Luta - kad reče narodu svome: "Zašto činite razvrat koji niko prije vas na svijetu nije činio?" 81. "Vi sa strašću prilazite muškarcima, umjesto ženama. Ta vi ste narod koji sve granice

SAŽETA I KORISNA DOVA

Prenosi se od Abdullaha b. Mes'uda, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, upućivao dovu sljedećim riječima: اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ الهُدَى، وَالتُّقَى، وَالعفَافَ، والغنَى ''Allahu moj,

BUDI MILOSTIV

Prenosi se od Džabira, sina Abdullaha, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ''Ko ne bude milostiv prema ljudima, Allah neće biti milostiv prema njemu". Propisi koji se izvlače iz hadisa su