VRSTE SNOVA

Prenosi se od Ebu Katade, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ''Dobri snovi su od Allaha, a loši od šejtana, pa kada neko sanja nešto što voli, neka to nikom ne priča osim onima koje voli. Kada

PRAVA MUSLIMANA KOD DRUGOG MUSLIMANA

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ''Prava jednog muslimana kod drugog muslimana je šest, a to su: kada ga sretneš da ga poselamiš, kada te pozove da mu se odazoveš,

ČUVAJ ALLAHA – ČUVAĆE TE

Prenosi se od Abdullaha b. Abbasa, radijallahu anhu, da je jednom prililom bio iza Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, pa mu je rekao: ''O dječače, podučiću te ovim riječima: Čuvaj Allaha – On će tebe čuvati, čuvaj Allaha –

VJERA JE SAVJET

Prenosi se od Temima Ed-Darija, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: "Vjera je savjet. Pa su upitali: Kome? Pa je odgovorio: Allahu, Njegovoj knjizi, Poslaniku, vođama vjernika i ostalim

KOJE ROBOVE VOLI UZVIŠENI ALLAH

Prenosi se od Sa'da ibn Ebi Vekkasa, radijallahu anhu, da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, kako govori: "Zaista Allah voli roba koji je bogobojazan, bogat (u duši) i skriven (bavi se hajrom i ne ističe se)".

KOJA MJESTA SU ALLAHU NAJDRAŽA

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ''Najdraža mjesta Allahu su džamije, a najmrža mjesta Allahu su pijace''. Propisi koji se izvlače iz hadisa su sljedeći:

Žena i da’wa (pozivanje u islam)

Pozivanje Allahu je stroga obaveza svakog muslimana i muslimanke, i da'wa nije ograničena na hutbe i predavanja, niti je ograničena samo na učenjake, već svaki musliman može biti onaj koji poziva Allahu svojim odgojem, svojim ophođenjem

PROPIS DRŽANJA SLIKA U KUĆI

Prenosi se od Ebu Talhe, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Meleki ne ulaze u kuću u kojoj je pas i u kuću u kojoj se nalazi slika (fotografija na zidu).''