DOBROVOLJNI POST

Pod dobrovoljnim postom se podrazumijeva pohvalni post, za čiju pohvalnost postoje šerijatski dokazi, a to su:  Post šest dana mjeseca ševvala (deseti mjesec po lunarnom kalendaru koji dolazi nakon mjeseca ramazana), na osnovu riječi

BAJRAM NAMAZ

Propis bajram namaza Islamski učenjaci su se usaglasili da je bajram namaz potvrđen u šerijatu, ali su se razišli po pitanju njegovog propisa na tri mišljenja: Prvo mišljenje: Bajram namaz je fard ajn (stroga obaveza svakom

BITNA PITANJA VEZANA ZA ZEKAT

1) Šta je nisab i kako obračunati zekat? Nisab je šerijatom određena količina imovine koju pojedinac ili firma treba posjedovati tokom cijele godine dana da bi podlijegala obavezi zekata. Nisab podrazumijeva vrijednost ili količinu

IMETAK NA KOJI JE OBAVEZAN ZEKAT

Zekat je obavezan na četiri stvari: 1) Zlato i srebro i ono što je slično njima Što se tiče zlata, tu se moraju ispuniti sljedeći uslovi: da je zlato pregodinilo (tj. da je godinu dana bilo u posjedu vlasnika, a da se njegova

Razlika između zekata i poreza

1) Zekat se daje sa namjerom približavanja Uzvišenom Allahu, što nije slučaj sa porezom, jer je porez obavezna građanska dužnost. 2) Zekat je propisan i određen šerijatom (islamskim vjerozakonom), suprotno od poreza koji određuje

PROPISI VEZANI ZA I’TIKAF

Definicija i'tikafa i njegovi propisi I'tikaf u jezičkom smislu znači pridržavanje nečega. U terminološkom značenju i'tikaf je boravak punoljetnog muslimana u džamiji – određeni vremenski period - s namjerom obožavanja Allaha i

ZEKAT (OBAVEZNO IZDVAJANJE IMETKA)

Definicija zekata Jezičko značenje zekata: Riječ zekat znači porast i dodatak, a dolazi i u značenju pohvale, čišćenja i čestitosti. Imetak koji se izdvaja nazvan je zekatom, zbog toga što se njime povećava bereket u imetku, a čovjeka