Niste dužni ovako postupati…

Nisi dužan niti obavezan da u pogledu svakog aktuelnog pitanja, problema ili događaja zauzmeš određeni stav, a ukoliko ga i zauzmeš, ko kaže da ga uopšte trebaš iznositi? Ako se i odlučiš da svoj stav ili mišljenje javno izneseš, to ne

Ono što je u ime Allaha, ostaje!

Nema ništa bolje od toga da posjeduješ skriveno dobro djelo, koje ljudske oči nisu vidjele, niti uši čule, da bi ga pohvalile, već si to djelo uradio isključivo u ime Allaha, siguran da ono što je kod Allaha neće i ne može propasti.

Bolesna srca ne razlikuju istinu od laži

Šejh Salih ibn Usejmin, rekao je: ‘’Ako primijetiš da trošiš vrijeme na beskorisne stvari, moraš obratiti pažnju na svoje srce, jer to se dešava zbog nemara srca prema zikru i veličanju Allaha, dželle šanuhu. Ako se vratiš u historiju i

Odlike Kudsa i Mesdžidul-aksaa

Od prvog momenta kada je izgrađen pa do današnjeg dana Mesdžidul-aksa slovi kao veliki centar za promicanje čistog monoteizma zbog koga su objavljene knjige i slati vjerovjesnici ljudima. Iz tog i drugih razloga koje ćemo navesti, ova

DOBROVOLJNI POST

Pod dobrovoljnim postom se podrazumijeva pohvalni post, za čiju pohvalnost postoje šerijatski dokazi, a to su: Post šest dana mjeseca ševvala (deseti mjesec po lunarnom kalendaru koji dolazi nakon mjeseca ramazana), na osnovu

Post šest dana ševvala

Islamski učenjaci se razilaze da li će osoba koja treba napostiti propuštene dane ramazana, prvo ispostiti te dane pa onda postiti šest dana ševvala ili može postiti prvo šest dana ševvala. Poznato nam je da je napaštanje propuštenih dana