Niste dužni ovako postupati…

Nisi dužan niti obavezan da u pogledu svakog aktuelnog pitanja, problema ili događaja zauzmeš određeni stav, a ukoliko ga i zauzmeš, ko kaže da ga uopšte trebaš iznositi? Ako se i odlučiš da svoj stav ili mišljenje javno izneseš, to ne

Ono što je u ime Allaha, ostaje!

Nema ništa bolje od toga da posjeduješ skriveno dobro djelo, koje ljudske oči nisu vidjele, niti uši čule, da bi ga pohvalile, već si to djelo uradio isključivo u ime Allaha, siguran da ono što je kod Allaha neće i ne može propasti.