BUDI MILOSTIV

Prenosi se od Džabira, sina Abdullaha, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ''Ko ne bude milostiv prema ljudima, Allah neće biti milostiv prema njemu". Propisi koji se izvlače iz hadisa su

Pogledajte one koji su u gorem položaju

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ''Gledajte u one koji su na nižem položaju od vas, a ne gledajte u one koji su na višem položaju od vas, to vam je bolje jer ćete tako bolje

Dobročinstvo i grijeh

Prenosi se od Nevvasa b. Sem'ana, radijallahu anhu, da je rekao: Pitao sam Allahovog Poslanika, sallallahu ajehi we sellem, o dobročinstvu i o griješenju, pa mi je rekao: ''Dobročinstvo je lijep odgoj, a grijeh je ono što te peče u grudima

Želi drugima što želiš i sebi

Prenosi se od Enesa bin Malika, radijallahu anhu, sluge Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Niko od vas neće vjerovati sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi i

Ostavljanje stvari koje nas se ne tiču

Ostavljanje stvari koje nas se ne tiču Prenosi se od Ebu Hurejre, Allah bio zadovoljan njime, da kaže: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: ''Od čovjekovog lijepog islama jeste da se kloni onoga što ga se ne tiče".

Zaista se djela vrednuju prema namjerama

Zaista se djela vrednuju prema namjerama Prenosi se od vođe pravovjernih, Omera ibnul Hattaba, Allah njime bio zadovoljan, da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ''Doista se djela vrednuju prema

Zajedno za srećan život

Mnoge žene ne znaju da sa svojim suprugom učestvuju u nagradi i radu kojeg mu je Uzvišeni Allah dao, a to može svaka žena da uspije svaki put kad ga pripremi za posao i pripremi mu lijepu atmosferu u kući, kako bi sakupio svu snagu za

Starateljstvo u Islamu

U cjelokupnom govoru mufesira (tumača Kur'ana) zaključujemo da se pod starateljstvom misli na pet stvari i to: Da je muškarac nadređeni svojoj ženi, da je on njen sudija i njen narednik. Da je on njen odgajatelj u slučaju da