Propis izučavanja sihra

Čovjeku je zabranjeno izučavati sihr, podučavati njemu i praviti ga, i ne samo da mu je zabranjeno nego ga takvo djelo, koje se sastoji od širka, laži, potpomaganja sa šejtanom, čini nevjernikom. Kaže Uzvišeni Allah: ''i povode se za

VRSTE SADAKE

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi, da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem, rekao: ''Svakog dana, u kojem izađe Sunce, čovjek je dužan za svaki dio svoga tijela dati sadaku: sadaka je pravedno presuditi između dvojice,

Ljudi otišli na Mjesec, a vi…

„Ljudi otišli na Mjesec, a vi raspravljate o…“, i onda ide nabrajanje pojedinačnih propisa, poput mnogobrojnih propisa čistoće (poput: jel minimum tri kamečića itd…), namaza (dizanje ruku u namazu itd.), propisa

ČISTOĆA JE DIO IMANA

Prenosi se od Ebu Malika El-Harisa bin Asima, rahimehullah, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ''Čistoća je dio imana (vjerovanja). Riječi elhamdulillah ispunjavaju vagu dobrih djela, a riječi subhanallah i

TEFSIR SURE El-FELEK (SVITANJE)

l. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ "Reci: Utječem se Gospodaru svitanja" - "felek" u originalnom tekstu označava jutro, jer se jutro rascijepi iz noći. Rečeno je: To je sve što nastane rascjepom svega što je Allah stvorio, kao što su

KUR’AN LIJEK ZA SVE BOLESTI

Sva zahvala pripada Uzvišenom Allahu, Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., na njegovu časnu porodicu, vrle ashabe i sve sljedbenike sunneta do Sudnjeg dana. Uzvišeni Allah u Kur'anu časnom

PAZI ŠTA GOVORIŠ

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: "Zaista rob izgovori riječ kojom je Allah zadovoljan, ne pridajući joj značaj, pa ga Allah zbog nje uzdigne na visoke stepene. I, zaista, rob izgovori riječ koja izaziva ljutnju