ALLAHOV POSLANIK JE KNIO KOSU

ALLAHOV POSLANIK, A.S., ЈЕ KNIO KOSU

Еbū Rimse, r.a., kazivaše: “Jednom prilikom kada sam doveo sina Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, upita me: -Је li to tvoj sin? – Da – odgovorih.  

-Neće snositi tvoj teret, niti ćeš ti snositi njegov -reče mi. Tada sam mu vidio vlasi crvene bоје.”

Džehzema, žena Hasāsije b. Ка'bа, r.a., pripovijeda: “Vidjela sam Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kada је izlazio iz kuće, kosa mu је bila mokra i oknivena knom.”

О SURMI ALLAHOVOG POSLANIKA, A.S.

lbn Abbas, r.a., prenosi da је Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Podvlačite surmu ismidom,[1] jer on izoštrava vid i ojačava trepavice.”

lbn Abbas, r.a., nastavlja: Poslanik, a.s., је imao surmedan iz kojeg је svaku noć podvlačio surmu tri puta.”

Izvor: Vrline Allahovog Poslanika


[1] Vrsta kamena od kojeg se pravi najbolja vrsta surme.