Adabi šale

1) Da šala ne obuhvata ismijavanje sa Allahom niti Njegovim ajetima, niti sunnetom Njegovog poslanika, niti simbolima islama. Zbog riječi Allaha o onima koji su se ismijavali sa Vjerovjesnikovim učačima Kur'ana: „A ako ih zapitaš, oni će sigurno reći: „Mi smo samo razgovarali i zabavljali se.” Reci: „Zar se niste Allahu i riječima Njegovim i Poslaniku Njegovu rugali? Ne ispričavajte se! Doista ste postali nevjernici nakon vjerovanja.” (Et-Tevbe:65,66)

2) Da šala bude istina, da ne bude laži u njoj. Da onaj koji priča šalu ne priča izmišljene priče kako bi nasmijao druge;zbog riječi Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem:„Teško li onome koji priča pa laže da bi time nasmijao svijet (ljude)! Teško njemu, potom teško njemu”.

3) Da šalom ne uznemirava druge ljude: Zbog riječi Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem: „Nipošto, ni u šali ni u zbilji ne uzimajte stvari svoga brata. Ko uzme štap svoga brata neka mu ga vrati”.

4) Da ne bude šala sa onim koje stariji od tebe, niti sa onim koji ne podnosi šalu niti je prihvata, niti sa ženom kojoj nisi mahrem.

5) Da se ne šališ previše pa da šala postane tvoja prepoznatljiva osobina pa da ti opadne vrijednost pa da te okupiraju oni koji se šale.

 

Preveo: Haris Ćatić
Pregledao: Ferid Aljović