Adabi prve bračne noći i život među supružnicima

Ljubaznost prema supruzi i zabavljanje sa njom prije intimnog odnosa, jer se Poslanik, neka je na njega Allahov blagoslov i mir, zabavljao sa svojim suprugama, nasmijavao ih i bio ljubazan prema njima.
Stavljanje ruke na čelo mlade i učenje dove na osnovu riječi Poslanika, neka je na njega Allahov blagoslov i mir: “Kada se neko od vas oženi, neka spomene Uzvišenog Allaha, potom neka zamoli za bereket riječima: Gospodaru, molim Ti se da me od nje zapadne samo dobro, dobro sa kojim si je Ti stvorio, a utječem se Tebi od zla njenog, i zla onoga sa kojim si je Ti stvorio.”
Od sunneta je da zajedno klanjaju dva rekata jer je tako prenešeno od selefa.
Učenje bismille prije intimnog odnosa na osnovu riječi Poslanika, neka je na njega Allahov blagoslov i mir: ”Kada neko od vas želi da priđe svojoj supruzi, neka prouči: ‘U ime Alllaha, Gospodaru moj, otkloni šejtana od nas i otkloni šejtana od onoga što se začne,’ pa ako se iz tog odnosa rodi dijete, šejtan mu nikad neće moći naštetiti.”
Nakon odnosa, u slučaju ponovne želje, mustehabb (pohvalno) bi bilo uzeti abdest prije ponovnog odnosa, na osnovu riječi Poslanika, neka je na njega Allahov blagoslov i mir: ”Kada neko od vas bude imao odnos sa ženom, pa htjedne to da ponovi, neka prije toga uzme abdest”.
Od sunneta je da supružnici uzmu abdest nakon odnosa, a prije spavanja: Rekla je Aiša, Allah bio zadovoljan njom: “Poslanik, neka je na njega Allahov blagoslov i mir, bi u situaciji kada je bio nečist (džunup) pa htio jesti ili spavati, oprao svoje stidno mjesto, a potom uzeo abdest, kao što se uzima za namaz.”

Zabranjeno je da čovjek ima odnos sa ženom dok je u menstrualnom ciklusu ili u analni otvor, po riječima Poslanika, neka je na njega Allahov blagoslov i mir: “Ko ima intimni odnos sa ženom dok je u menstrualnom ciklusu ili u analni otvor, taj je postao nevjernik u ono što je objavljeno Muhammedu”.
Zabranjeno je supružnicima da iznose tajne intimnog života, na osnovu riječi Poslanika, neka je na njega Allahov blagoslov i mir: “Najgori čovjek stepenom kod Allaha dž.š. na Sudnjem danu je onaj koji priđe ženi i ona njemu, a potom iznosi njene tajne.”
Da oba supružnika uljepšaju život jedno drugom i da svako ispunjava svoje obaveze naspram drugog. Kaže Uzvišeni Allah: ”One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti, prema zakonu”. (sura el Bekare, 228 ajet).

Da muž bude blag prema supruzi i da je poduči onome što je potrebno o vjeri, i da traži od nje da izvršava obaveze kojima ju je Uzvišeni Allah zadužio, jer je rekao Poslanik, neka je na njega Allahov blagoslov i mir: ”Prema ženama lijepo postupajte, zaista su one kod vas zarobljenice”.
Kao i da žena bude pokorna svome mužu u skladu sa svojim mogućnostima i u onome što nije grijeh, i da se ne pokorava nikome iz njene porodice u onome čime nije zadovoljan njen muž, i da se ne udaljava od njega ako je želi kraj sebe, na osnovu riječi Poslanika, neka je na njega Allahov blagoslov i mir: ”Ako čovjek pozove svoju suprugu u postelju, a ona to odbije, te on zanoći ljut na nju, meleki će je proklinjati sve do svanuća!”

Da čovjek bude pravedan prema svim suprugama u onome u čemu je kadar (u mogućnosti) učiniti; na osnovu riječi Poslanika, neka je na njega Allahov blagoslov i mir: “Ko bude imao dvije žene i bude naklonjen jednoj od njih dvije, doći će na Sudnjem danu a jedna od njegove dvije strane će biti nagnuta (kriva).”

Preveo: Ferid Aljović