Adabi posjete bolesniku

Adabi onoga koji posjećuje bolesnika:

1) Da ne oduži sa sjedenjem kod bolesnika: Da izabere odgovarajuće vrijeme za posjetu
i da mu ne otežava, nego da pokuša da ga usreći i da bude prema njemu druželjubiv.
2) Da dovi za bolesnika i da se raspituje o njegovom stanju: da mu kaže: Kako sam te
zatekao? Kao što je to Poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio.
3) Da dovi za izliječenje bolesnika i oprost i sigurnost i vitalnost: Zbog hadisa Ibn Abasa
u kojem pripovjeda da je Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem ušao kod bolesnika da ga
obiđe i rekao: “Ništa, ništa, to je čišćenje od grijeha, in ša Allah (tj. bolest te čisti od grijeha)”.
4) Da stavi svoju desnu ruku na bolesnika i kaže:”Gospodaru ljudi otkloni nevolju i
izliječi jer Ti si Liječnik, drugog ljekara mimo Tebe nema, liječenjem nakon koga nema
povratka bolesti”.
5) Da podsjeća bolesnika na strpljivost nad onim što mu je Allah odredio i da ne gubi
nadu u ozdravljenje i da ne želi smrt koliko god mu bilo teško iskušenje.
6) Da podsjeća bolesnika na izgovaranje šehadeta kada mu dođe smrtni čas i da mu
zatvori oči i da dovi za njega, rekao je Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem:”Podsjećajte one
koji su na samrti da nema istinskog Boga koji zaslužuje da se obožava osim Allaha”.

Adabi bolesnika:
1) Da požuri sa iskrenim pokajanjem i sa činjenjem dobrih djela.
2) Da ima lijepo mišljenje o svom Gospodaru: da bude ubijeđen da je on slabašni rob od
Allahovih robova i da Allah nije potreban njegove patnje niti njegove pokornosti.
3) Da se oslobodi nepravde: i požuri sa ispunjenjem prava drugih i da vrati povjerene
emanete njihovim vlasnicima.
4) Da puno spominje Allaha, i uči Kur'an i da traži oprost od Allaha (čini istigfar).
5) Da se nada nagradi od Allaha za ono što ga je zadesilo od bolesti: Zaista će biti
nagrađen za to što ga je zadesilo; rekao je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem:
“Muslimana ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak
ni obični ubod trna, a da ga Allah zbog toga neće podići za jednu deredžu (stepen) i oprostiti
dio njegovih grijeha”.
6) Oslonac na Allaha: ubjeđenje da izliječenje dolazi od Allaha uz ispunjavanje
šerijatski dozvoljenih uslova prilikom liječenja od bolesti.

Pripremio: Ferid Aljović