Adabi mesdžida

1) Dova prilikom odlaska u mesdžid:
U hadisu od Ibn Abasa stoji: „Kada bi Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao da obavi namaz rekao bi: „Allahu, učini da u mome srcu bude svjetlo, i u mome jeziku svjetlo, i u mojim ušima svjetlo, i u mojim očima svjetlo, i iza mene svjetlo, i ispred mene svjetlo, i iznad mene svjetlo, i ispod mene svjetlo, Allahu, podari mi svjetlo”.
2) Odlazak u mesdžid smireno i staloženo:
Zbog riječi Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem: „Kada čujete ikamet nemojte žuriti, nego krenite na namaz tiho i smireno. Ono što ste stigli klanjajte, a potom dopunite ono što vam je prošlo”.
3) Dova prilikom ulaska u mesdžid i izlaska iz njega:
Pohvalno je da se prilikom ulaska u mesdžid uđe desnom nogom donoseći salavat na Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a zatim da se prouči: Allahu moj, otvori mi vrata Svoje milosti. A prilikom izlaska da se izađe lijevom nogom donoseći salavat na Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a zatim prouči: Allahu molim Te za Tvoju dobrotu.
4) Pohvalno je da se klanja tehijetul mesdžid prilikom ulaska u džamiju:
Zbog riječi Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem:Kada neko od vas uđe u mesdžid neka klanja dva rekata prije nego što sjedne”.

5) Zabrana prodaje i kupovine i traženja izgubljene životinje u mesdžidu.

Zbog riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Ako vidite da se neko bavi kupoprodajom u džamiji, recite: „Allah ti ne dao za zaradiš. Ako čujete nekoga u džamiji da se raspituje za izgubljenu životinju (stvar), recite mu: Allah ti je ne vratio”.
6) Zabrana dolaska u mesdžid onome ko je jeo bijeli ili crveni luk ili ko ima ružan miris:
Zbog riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Ko bude jeo bijeli ili crveni luk ili prasu, neka se ne približava našem mesdžidu, jer zaista meleke uznemirava ono što uznemirava sinove Ademove”.
Tome se dodaje duhan i ružan miris koji se širi iz tijela ili odjeće.
7) Zabrana izlaska iz mesdžida nakon ezana:
Zbog riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Kada muezin prouči ezan neka niko ne izlazi dok ne klanja”.
8) Zabrana prolaska ispred klanjača:
Pohvalno je da klanjač stavi ispred sebe perdu ili sutru zbog riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Kada bi prolaznik ispred klanjača znao kakav grijeh čini, bilo bi mu bolje da sačeka četrdeset, nego li da prođe ispred njega.”
9) Zabrana uzimanja mesdžida za puteve:
Zbog riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Ne uzimajte mesdžide za puteve oni su za spominjanje i veličanje Allaha i za namaz”.

10) Zabrana podizanja glasa u mesdžidu i uznemiravanja klanjača:
U uznemiravanje klanjača ulazi i ostavljanje telefona da zvoni u toku namaza.
11) Zabrana mirisanja žene ili uljepšavanja prilikom odlaska u mesdžid:
Zbog riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Kada neka od vas odlazi u mesdžid neka se ne miriše”.
12) Da onaj koji je džunub ili žena koja je u hajzu ili nifasu ne borave u mesdžidu.

Zbog riječi Uzvišenog: „i kada ste džunubi – osim ako ste putnici – sve dok se ne okupate“.(En-Nisa:42). Prenosi Aiša da joj je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: „Dodaj mi sedžadu iz mesdžida”, a ona mu reče: „Ja sam u hajzu”. „Tvoj hajz nije u tvojoj ruci”, reče Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. (Ovaj hadis je dokaz da je dozvoljeno osobi koja je džunub ili u hajzu u slučaju potrebe ući u mesdžid, ali je zabranjen boravak).

Pripremio: Ferid Aljović