Adabi lijepog odnosa prema komšijama

Plemenitost i dobročinstvo prema komšiji, na osnovu riječi Poslanika, neka je na njega Allahov mir i spas, u hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre, Allah bio zadovoljan njim: ”Ko vjeruje u Allaha i u Sudnji dan, neka bude plemenit prema svome komšiji…”.

U drugoj predaji: ”neka mu čini dobročinstvo”.

 

Da se ne nadmećemo sa komšijom u izgradnji visokih kuća: tj. da mu zaklonimo sunce i zrak, niti da uzurpiramo njegovu zemlju bilo to ukidanjem granica ili njihovim mijenjanjem, jer mu to nanosi štetu i uznemirava ga.

 

Da čuvamo njegovu čast u njegovom odsustvu: tako što ćemo čuvati njegov imetak i čast od napadača, zaštititi nemoćne i pomoći one koji su u potrebi od komšija, obarati poglede od njihovih žena i skrivati njihove mahane.

 

Da ga ne uznemiravamo povišenim tonom radija ili televizije: Ili bacanjem smeća ispred njegove kuće ili da mu zatvorimo put. Rekao je Allahov Poslanik, neka je na njega Allahov mir i spas: ”Tako mi Allaha ne vjeruje, tako mi Allaha ne vjeruje, tako mi Allaha ne vjeruje”. Rečeno je: Ko Allahov Poslaniče? Odgovorio je: ”Onaj od čijih ruku i jezika nije siguran njegov komšija”.

 

Da mu ne uskraćujemo savjet i uputu ako zatraži:

Da mu naređujemo dobro, a odvraćamo od zla mudro i lijepim savjetom bez klevetanja i ukora.

 

Da udjeljujemo hranu komšijama: na osnovu riječi Poslanika, neka je na njega Allahov mir i spas, od Ebu Zerra, koji nam prenosi: “Kada kuhaš mesnu čorbu, dolij malo više vode, pa od nje podijeli i svojim komšijama”.

 

Da učestvujemo sa njim u radosti i žalosti: Da ga posjetimo kada se razboli, da dovimo za njega kada ga izgubimo, da uljepšamo susret sa njim, da ga pozovemo u posjetu nama, jer sve navedeno utiče na zbližavanje srca i zadobijanje njegove ljubavi.

 

Da ga ne uhodimo i ne radujemo se njegovim greškama, već da zanemarujemo njegove greške.

Da podnosimo uznemiravanje od strane svog komšije, rekao je Poslanik, neka je na njega Allahov mir i spas: ”Trojicu Uzvišeni Allah voli…” i spomenuo je od njih: ” … i čovjek koji ima komšiju koji ga uznemirava, a on strpljivo podnosi sve dok ih smrt ne rastavi ili komšija ne napusti to mjesto”.

 

Preveo: Ferid Aljović