Adabi gostoprimstva

Adabi koji se odnose na domaćina:

1) Da poziva u goste bogobojazne bez velikih griješnika:
Zbog riječi Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem “Ne druži se osim sa vjernikom, i
neka tvoju hranu ne jede osim bogobojazan”.
2) Da ne poziva u goste samo bogataše, bez siromaha:
Zbog riječi Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: “Najgore jelo je jelo svadbe na koje
se zovu samo bogataši, a ne i siromasi”.
3) Da ne želi sa ugošćavanjem ljudi hvalisanje i ponos: nego da time želi da slijedi Poslanika
sallallahu alejhi ve sellem i da usreći svoju braću.
4) Da ne obavezuje gosta:
Zbog hadisa Enesa u kojem kaže: “Bili smo kod Omera pa nam je rekao: zabranjeno
nam je obavezivanje (gostiju)”.
5) Da ne obavezuje gosta sa bilo kojom uslugom: zbog toga što to ne predstavlja lijepo
ponašanje.
6) Da ne iskazuješ svoje potrebe svome gostu: nego mu pokaži sreću zbog njegovog dolaska i
vedrinu lica i lijep govor.
7) Da požuri sa serviranjem hrane; zato što to predstavlja plemenitost prema gostu.
8) Da ne požuruje sa sklanjanjem hrane od gosta prije nego on prestane sa jelom.
9) Pohvalno je da se isprati gost do kućnih vrata; to predstavlja potpuno gostoprimstvo i
lijepu brigu o gostu.

Adabi koji se odnose na gosta:

1) Da se odazove pozivu i da ne kasni osim zbog opravdanog razloga:
Zbog hadisa: “Ko bude pozvan na svadbu ili tome slično neka se odazove”.
2) Da ne razlikuje prilikom odaziva između siromašnih i bogatih:
Zato što ne odazivanje siromahu razbija njegov hatar.
3) Da ne odbija poziv zbog posta nego da se odazove:
Zbog hadisa Džabira u kojem kaže da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Ko bude
pozvan na gozbu a bude postač, neka se odazove, ako hoće neka jede a ako neće neka ne jede”.
4) Da ne kasni kako ne bi uznemirio svog domaćina niti da dođe ranije kako ga ne bi zatekao
nespremnim.
5) Da ne ostaje u gostima duže od tri dana; osim ako domaćin ne insistira da ostane duže.
6) Da napusti domaćina sa lijepim mišljenjem: da oprosti svom domaćinu ako je učinio neku
grešku prema njemu.

7) Da dovi za onoga koji ga je ugostio nakon što završi sa jelom:
Od propisanih dova ovom prilikom je i dova: “Neka se kod vas iftare postači. Neka vašu hranu
jedu pobožni. i neka vas meleki blagosiljaju!”.
Takođe i dova: “Allahu oprosti im i smiluj im se i podari im bereket u onome čime si ih
opskrbio”. Također i dova: “Allahu nahrani onoga ko je nas nahranio i napoji onoga ko je nas
napojio”.

Pripremio: Ferid Aljović