A šta se to tebe tiče?!

Islam nas uči da izgrađujemo kod sebe plemenite osobine i časne karakteristike koje rezultiraju u širenju poštivanja i ljubavi među muslimanima. Islam nas upozorava da moramo suzbijati loše osobine i nečastive karakteristike koje se mogu javiti kod nas. Misija Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je također pored svega ostalog što nam je poznato bila da izgradi kod muslimana časne, plemenite i kvalitetne karakteristike…

On je rekao, a za to imamo dokaz u hadisu: “Poslan sam da upotpunim plemenite ćudi ljudi!” Od ovih plemenitih i moralnih karakteristika je da ostavimo i ignorišemo ono što nas se ne tiče. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Lijepa osobina čovjeka je da se kloni onoga što ga se ne tiče.” Jedan od znakova lijepog karaktera i prednjačenja u vjeri je da se čovjek klone i zaobiđe ono što ga se ne tiče, a to uključuje i postpuke i govor drugih. Musliman bi trebao da sudjeluje samo u stvarima koje ga se tiču, kao naprimjer stvarima koje se odnose na njegovu imovinu, njegova prava, dužnosti i svemu onom što spada pod njegovu odgovornost. Voditi računa u nečemu znači imati interes i korist od toga. Ali prije svega, to mora da ispuni kriterij da te se uistinu tiče.

Po pitanju stvari koje te se ne bi trebale ticati, njih ima mnogo. Obično, kada se osoba upliće u stvari koje se je ne tiču, ona to čini jezikom. Muslimanima je naređeno da govore samo dobro. Mnogi zanemaruju ovu činjenicu da se u islamu i riječi smatraju postupcima. Takve ljude nije briga i ne mare za tim da paze svoj jezik te da ga čuvaju i spriječavaju da govori zle stvari i gluposti.

Znajte braćo i sestre da bi uistinu trebali govoriti samo onda kada će naš govor biti od krajnje koristi, i nama i drugima. Kada ne znamo šta je preče, da govorimo ili da šutimo, trebamo da slijedimo sunnet i da šutimo, to jest, da se suzdržimo od govora. Ovo je zbog činjenice da mnogo govora obično vodi ka tome da će se iznijeti i stvari koje nisu pozitivne i dobre iako možda na početku govora se čini da se radi o bezazlenim riječima. Moramo se paziti, voditi računa da ne pričamo mnogo, jer oni koji mnogo govore obično i griješe. A način na koji možemo da se sačuvamo griješenja je da povedemo računa o tome da umanjimo svoj govor, i svedemo ga na neophodne teme koje nas se tiču. Kada čovjek govori dobro i plemenito, on zasluži poštivanje zajednice. Isto tako ako govori glasno, ponižava druge, i općenito govori loše, onda ga počne biti loš glas i njegova reputacija biva narušena.

Učenjaci ovu stvar objašnjavaju da moramo voditi računa o svemu od čega možemo zaraditi korist i kaznu na onom svijetu. Prvenstveno, moramo se boriti kako ne bi bili gubitnici, dokoni ljudi, koji traće svoje vrijeme u ispraznom govoru na dunjaluku i tako sami sebi uskrate šansu da zarade dobra djela koja im mogu čak biti i presudna po pitanju ulaska u Džennet! Isprazan govor, iz zabave ili “ubijanja vremena” treba da se potpuno eliminiše iz života jednog vjernika. Ćaskanje koje nerijetko vodi u gibet i nemimet se mora iskorijeniti iz navika svakog muslimana.

Kao prvo to su stvari koje su grijeh, kao drugo, one nose nesagledive posljedice prvo za one koji to čine ali i za druge koji sudjeluju u tome. Interesanto je da riječ odnosno glagol ‘ogovaranje’ na engleskom jeziku ima šire značenje. Na engleskom jeziku ogovaranje se kaže ‘back-biting’ što bi u bukvalnom prijevodu značilo ‘griženje leđa’. Ovo je odličan i slikovit opis jedne ogavne stvari i s ovakvom deskrpicijom možemo da zamislimo osobu kako grize odnosno jede nečija leđa, dok ga osoba ne vidi, a taj joj istovremeno jede meso sa tijela. Zaista strašna scena za pomisliti!

Časni prethodnici su govorili da oni koji se zanimaju za stvari koje ih se ne tiču gube vrijeme a samim time gube šanse da se bave sa stvarima koje ih se doista tiču. Na osnovu ovoga možemo zaključiti, da su takve osobe smatrane gubitnicima. Da li sebi jedan musliman ili muslimanka može željeti takav epitet? Zapitajte se, u šta trošite svoje vrijeme, na koji način, i koliko. Preračunajte se za sav onaj isprazan govor, ćaskanje, razna druženja i sijela, komentarisanje na internetu i društvenim mrežama, učestvovanje u raznim raspravama i diskusijama. Biti će te iznenađeni ali i vjerovatno poraženi činjenicom koliko vremena ste proveli baveći se sa stvarima koje vas se ne tiču niti imaju ikakve veze sa vama.

Razmislite o svom vremenu, govoru, i odaberite za sebe plan da iskorijenite svoje loše navike a implementujete u svoj život nove navike od kojih će te imati koristi na ovom i onom svijetu. Muslimani su odlikovani islamom, koji je najbolja vjera kod Allaha, jedina priznata vjera kod Allaha, sa svojim propisima i naredbama, pa nije li vrijeme da se zaista počnete za svoje dobro, vladati po njima? Nemojte gubiti vrijeme i propuštati šanse koje vam mogu donijeti mnogo dobra, i spriječiti vam žalost, tugu i paniku onog Dana kada budete stojali pred svojim Gospodarom.

Neka vam ove riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem budu vodilja i moto. On nas je podučio da trebamo da disciplinujemo sebe i činimo ono s čim će Uzvišeni Allah biti zadovoljan. Mi moramo odbijati biti robovi svoga nefsa i šejtana i boriti se da budemo robovi Uzvišenog Gospodara. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je upitan od svojih ashaba: ‘Allahov Poslaniče, ko je najbolji musliman?’ Pa im je odgovorio: ‘Najbolji musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su mirni muslimani.’ (Buharija)

Izvor: Islamicarticles.wordpress.com
Prijevod i prilagodba: Selma K.

Izvor: n-um.com