‘Ti opominji – savjetuj, a opomena će, doista, koristiti vjernicima.”

”Ti opominji – savjetuj, a opomena će, doista, koristiti vjernicima.”

“I neka među vama bude o­nih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati – o­ni će šta žele postići.” (Prijevod značenja Ali ‘Imran, 104.)