3. Sira (Biografija) Allahovog Poslanika – Rođenje i rano djetinjstvo