2. Sira (Biografija) Allahovog Poslanika – Događaj sa slonom