Zajedno za srećan život


Mnoge žene ne znaju da sa svojim suprugom učestvuju u nagradi i radu kojeg mu je Uzvišeni Allah dao, a to može svaka žena da uspije svaki put kad ga pripremi za posao i pripremi mu lijepu atmosferu u kući, kako bi sakupio svu snagu za rad, za aktivnosti, za pozivanje ljudi na dobro, ili za neka druga dobra djela.

Neznanje ili nemarnost po ovom pitanju može da proizvede loše rezultate koji se odražavaju na njihovu bračnu vezu, pa tako postoje među njima razne poteškoće, od kojih su:

  1. Mnogo žalbi s njegove strane, ili s njene strane njemu zato što je udaljen od kuće, ili zato što ne ispunjava njene potrebe.
  2. Mnogo molbi i zanemarivanje prikladnog vremena za potražnju tih molbi.
  3. Poređenje svog muža sa muževima svojih prijateljica, drugarica ili rodica.
  4. Gubljenje lijepog osmeha na licu žene zato što muž kasni sa posla ili je on mnogo zauzet.
  5. Veliki uticaj njenih drugarica na nju jer im vjeruje sve što joj govore.
  6. Negiranje njegovog dobročinstva prema njoj i lijepih trenutaka provedenih sa njim.
  7. Vođenje brige o spoljašnjosti, ukrašavanju i bezvrijednim stvarima.

Najbitnije stvari za ostvarivanje srećnog života:

• Upućivanje dove za njega, pred njim ili u njegovom odsustvu, da ga Uzvišeni Allah učvrsti. Ovo je jedan od najjačih uzroka ka jačanju njegovog elana.

• Vođenje brige o djeci, da se ne žali na njih i da ga ne zove dok je na poslu kako bi ga obavijestila o svemu što se dešava u kući.

• Sakupljanje i uređivanje svih molbi i pronalaženje njemu odgovarajućeg vremena za iznošenje tih molbi.

• Podsjeća ga na razne vrste dobra, potpomaže ga u tome i podsjeća ga na nagradu za dobra djela.

• Stara se o svim stvarima u kući, o svim situacijama i ne obavještava ga o negativnim stvarima dok je na putu.

• Pruža mu pomoć u nekim njegovim poslovima, kao što su pisanje i štampanje ako je u mogućnosti.

• Približava mu se kada osjeti da on želi da se približi njoj, a udaljava se od njega kada osjeti da on tako želi.

• Ne govori mu o svojim potrebama kada je umoran. Kada ga razonodi ili kada želi da ispuni bračnu potrebu koju on ima za njom, kloni se stida u tom slučaju.

• Da drži do svog lijepog izgleda i elegancije kada se približi vrijeme njegovog dolaska sa posla.

• Priprema lijepog ambijenta za njegov odmor i spavanje, kao i smirivanje djece kako ne bi galamila i stvarala buku.

• Održava njegove rodbinske veze i smiruje ga po tom pitanju, jer će mu to olakšati i uštedeti mu vrijeme.

• Lijep doček i čak da se obraduje njegovim gostima, da ih lijepo primi, očekujući nagradu od Uzvišenog Allaha za to.

• Da se kloni pretjerivanja i rasipanja u nekim stvarima, kao što su osnovni troškovi, namirnice i odjeća.

• Strpljivost i nežaljenje na sve što je snađe, da bude strpljiva i da se liječi šerijatskom rukjom.

• Lijep odnos prema njemu, a neki od primjera lijepog odnosa su: da se strpi na njegovim greškama, da ga razveseli kada je ljut i da osjeti njenu ljubav i poštovanje.

• Da stane uz njega u nevoljama i krizama.

• Da bude iskrena prema njemu, naročito oko onoga što se dešava van kuće, a da se kloni laži i spletkarenja.

Kako da se ponašaš kada dođe do nesporazuma?

Na kraju, imaj na umu da smo svi mi ljudi, pa mora doći do slabosti i do nesporazuma oko nekih stvari, ali najvažnije je da znamo kako da riješimo te nesporazume. Pa ako je prirodno da dođe do nekog nesporazuma, nije dozvoljeno da se nesporazum pretvori u problem koji će da poljulja kućnu harmoniju. Ovdje ćemo navesti neke preporuke kojih treba da se držiš kada dođe do nesporazuma:


1. Kloni se ustrajnosti u raspravi kada si ljuta i sačekaj da se strasti smire.

2.Koristi metod istraživanja a ne raspravljanja, upoznaj se s vrstom nesporazuma i nađi njegove uzroke.

3. Kloni se upadanja u govor i trudi se da lijepo saslušaš govor.

4. Mnogo je bitno da daš prijatne znake za pronalaženje rješenja, da staviš do znanja da svako od vas dvoje voli ono drugo i da želite da nađete rešenje za trenutni problem.

5. Isto tako je bitno da imaš u vidu da mora doći do kompromisa i odstupanja, jer ako svako od vas dvoje bude pristrasan i insistira da je on u pravu, onda se odnosi mogu zategnuti  što može dovesti do razvoda braka.