О POSLANIČKOM PEČATU

Sāib b. Jezid, r.a., pripovijeda: “Tetka me је odvela Allahovom Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i rekla mu: – Allahov Poslaniče, moj sestrić је bolestan! Allahov Poslanik me pomilova ро glavi, zamoli Allaha da me blagoslovi а zatim uze abdest. Ја sam se napio vode kojom је uzeo abdest, stao iza njega i роčео gledati u poslanički pečat među plećima, koji bijaše kao јаје prepelice.”

Rumejsa, r.a., kazuje: “Čula sam Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i bila sam tako blizu njega, da sam htjela poljubiti poslanički pečat među njegovim plećima, poljublla bih. Kada је Sa'd b. Mu'az umro rekao је: Zbog njegove smrti potresao se Allahov ‘Arš (prijestolje).”

Ebu Zejd el-Ensari, r.a., prenosi: “AIIahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, reče mi jednom prilikom: Ebu Zejde, približi se i stavi ruku na moja leđa. Kada sam mu stavio ruku na leđa, osjetio sam pod prstima poslanički pečat.  Upitah: – А kako је izgledao pečat? – Nekoliko sakupljenih dlaka, odgovori.”

Ebu Burejde, r.a., pripovijeda: “Kada је Selman Fārisi stigao u Medinu, donio је svježe hurme i stavjo ih pred Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem. Оn ga upita: – Selmane, šta је ovo? – Sadaka tebi i tvojim drugovima. – Digni to, jer mi ne jedemo sadaku. Naredni dan Selman ponovo donese svježe hurme i stavi ih ispred Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem. – Šta је ovo Selmane? -Poklon tebi – odgovori Selman. – Jedite – reče Allahov Poslanjk, sallallahu ‘alejhi ve sellem, svojim drugovima. Tada Selman ugleda pečat na leđima Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i primi islam. Selman је biо rob jednog Jevreja, od kojeg ga је zbog primanja islama Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, otkupio. Jevrej postavi uslov da Selman zasadi palme i radi u palmoviku sve dok palme ne daju plod, od tada postaje slobodan. Umjesto Selmana Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, zasadi sve palme, izuzev jedne koju је zasadio Omer. lduće godine rodiše sve palme osim jedne, zbog čega Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, upita: – Šta је sa ovom palmom? – Allahov Poslaniče, ја sam је zasadio – reče Omer. Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, iščupa palmu, ponovo је zasadi, i palma rodi iste godine.”[1]

Abdullah b. Serdžis, r.a., kazuje: “Jednom prilikom sam došao Allahovom Poslaniku, s.a.w.s., dok је sjedio sa ashabima i stao mu iza leđa. On prozre moju namjeru i skide ogrtač sa ramena. Tada ugledah poslanički pečat među plećima, izgledao је kao prišt oko kojeg su bile crne tačkice. Zatim sam stao pred njega i rekao mu: – Allah ti oprostio, Allahov Poslaniče! – I tebi – odgovori mi.

– Је li ti Allahov Poslanik molio za oprost? – upitaše prisutni Abdullaha. – Da i vama је, i Abdullah prouči ajet: Moli oprosta za svoje grijehe, i za vjernike i vjernice. (Muhammed, 19).

Izvor: Vrline Allahovog Poslanika


[1] Ovaj događaj se ubraja u mu'džize Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, јег najbolja i najcjenjenija vrsta palmi rađa tek nakon tri godine.