О HODU ALLAHOVOG POSLANIKA, s.a.v.s

Еbu Hurejre, radijallahu anhu, pripovijeda: “Nisam nikoga ljepšeg vidio od Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kao da mu је lice uvijek bilo obasjano suncem. I nisam nikoga vidio žustrijeg hoda, kao da је pred njim nestajalo zemlje. Mi smo ga sa mukom stizali, а on se nije ni obazirao.”

lbrahim b. Muhammed, radijallahu anhu, jedan od Alijinih, radijallahu anhu, potomaka priča: “Kada bi Alija opisivao Allahovog Posalanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao bi: Išao је žustro, kao da silazi niz brdo.”

Odlomak iz knjige: Vrline Allahova Poslanika